Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Menfi Zararının Sözleşmenin Yerine Getirileceğine Olan Güvene Dayanılarak Kaçırılan Elverişli Fırsatlara Göre Değerlendirilip Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2014/7074 E. - 2015/3995 K.
- Menfi zarar
- Mali acz
- Kaçırılan fırsat
- Sözleşmenin feshi

Özet
Menfi zararının sözleşmenin yerine getirileceğine olan güvene dayanılarak kaçırılan elverişli fırsatlara göre değerlendirilip hesaplanması gerektiği hakkında.

Karar
Davada, ihalesi ............. tarihinde yapılan .............. TL + KDV bedelli .......... İlköğretim Okulu inşaatına ait ........ tarihli sözleşmenin ve ihalesi .......... tarihinde yapılan ............... TL + KDV bedelli ............. İlköğretim Okulu inşaatına ait .......... tarihli sözleşmenin davacı idarece ........ tarihinde 4735 sayılı Yasa'nın 19. maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiği ve kalan işlerin daha yüksek bedelle başka yüklenicilere ihale edildiği iddia edilerek iki ihale arasındaki farktan kaynaklanan zararlar nedeniyle ......İlköğretim Okulu inşaatı için ......... TL,.......... İlköğretim Okulu inşaatı için ...... TL olmak üzere toplam ......... TL müspet zararın tahsili istenmiştir.

Davacı vekili ...... havale tarihli dilekçesi ile talebini menfi zarara dönüştürmüş, menfi zararlarının ilk ihalede en avantajlı ikinci teklif (kaçan fırsat) ile ikinci ihale bedeli arasındaki farktan oluştuğunu belirterek zarar miktarının ............ İlköğretim Okulu inşaatı için ........ TL, .............. İlköğretim Okulu inşaatı için ......... TL olmak üzere toplam ............ TL + KDV olduğunu açıklamıştır.

Menfi zarar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun .......... tarih .............. Esas ............ Karar sayılı ilâmında da açıklandığı gibi, uyulacağı ve yerine getirileceğine inanılan bir sözleşmenin hüküm ifade etmemesi ve yerine getirilmemesi yüzünden güvenin boşa çıkması dolayısıyla uğranılan zarardır. *Başka bir anlatımla sözleşme yapılmasaydı uğranılmayacak olan zarardır. Menfi zarar borçlunun sözleşmeye aykırı hareket etmesi dolayısıyla ortaya çıkar.

Sözleşmenin uygulanacağına güvenilerek yapılan ve sözleşmenin geçersizliği ya da ifa edilmemesi sonucu mal varlığını eksilten harcama ve giderler menfi zararları oluşturmaktadır.

Bu kapsamda sözleşmenin taraflarının ifa olunmayan sözleşmeye güvenerek kaçırmış olduğu fırsattan kaynaklanan zararları da menfi zarardır.

Bu açıklamalara göre davacının menfi zararının sözleşmenin yerine getirileceğine olan güvene dayanılarak kaçırılan elverişli fırsatlara göre değerlendirilip hesaplanması gerekir.

O halde mahkemece yapılacak iş; hükme esas alınan raporu düzenleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alarak davacının menfi zararını davalı ile sözleşme yapılmış olması nedeniyle kaçırılmış olan elverişli fırsatlara göre hesaplamak, davacı idarenin ...............havale tarihli dilekçesinde bu yönteme göre yapmış olduğu zarar hesabını denetleyerek ulaşılan sonuca göre karar vermek olmalıdır.

Eklenme Tarihi: 14-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş