Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Götürü Bedelle Yapımı Üstlenilen İşlerde Yüklenicinin Haketiği İş Bedelinin, Gerçekleşen İmalâtın Yapılması Gereken Tüm İmalâta Göre Fiziki Oranının Bulunması Ve Bu Oranın Götürü Bedele Uygulanması Suretiyle Hesaplanması Gerektiği Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi - 2016/3351 E. - 2017/1921 K.
- Götürü bedel
- Yüklenicinin ölümü
- Tasfiye hakedişi

Özet
Götürü bedelle yapımı üstlenilen işlerde yüklenicinin haketiği iş bedelinin, gerçekleşen imalâtın yapılması gereken tüm imalâta göre fiziki oranının bulunması ve bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle hesaplanması gerektiği hakkında.

Karar
Davacılar, davalı idareye yönelik ......... tarihinde verdikleri dilekçe ile vefat nedeniyle sözleşmenin feshini, teminatın iadesini ve yapılan iş bedelinin tahsilini talep etmişler, davalı idare de aynı gün aldığı kararla sözleşmenin 27. maddesi ile atıfta bulunulan Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun .... ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 50. maddesi gereğince sözleşmenin feshine, kesin teminat mektubunun iadesine, yüklenici tarafından yapılan işlerin hakedişin düzenlenerek ödemelerin yapılmasına karar verdiği, ......... tarihinde de tasfiye hakedişin düzenlendiği ve yükleniciye ödenecek tutar olarak kesintilerin düşülmesi ve KDV’nin eklenmesi ile ........ TL’nin bulunduğu ancak davacıların tasfiye hakedişini kabul etmeyerek mevcut davayı açtıkları anlaşılmıştır.

Taraflar arasında, sözleşme tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 365. maddesi uyarınca götürü bedel eser sözleşmesi bulunmaktadır. Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir.

Götürü bedelle yapımı üstlenilen işlerde yüklenicinin hakettiği iş bedelinin, gerçekleşen imalâtın yapılması gereken tüm imalâta göre fiziki oranının bulunması ve bu oranın götürü bedele uygulanması suretiyle hesaplanması gerekir.

Davadan önce yaptırılan tespit sonucu alınan bilirkişi raporu, yargılama sırasında alınan birinci, ikinci ve üçüncü bilirkişi raporları belirtilen şekilde iş bedelini hesaplamadıkları için hüküm tesis etmeye elverişli değildir. Bu durumda mahkemece yapılması gereken iş, hükme esas alınan son bilirkişi kurulundan yukarıda belirtilen şekilde iş bedelinin hesaplanması için ek rapor alınıp, sonucuna göre karar verilmelidir.

Eklenme Tarihi: 14-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş