Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Hileli Malzeme, Araç Veya Usuller Kullanmak, Fen Ve Sanat Kurallarına Aykırı, Eksik, Hatalı Veya Kusurlu İmalat Yaptığı Anlaşılan Yüklenicinin, 4735 Sayılı Kanun'un 27’nci Maddesinin Yollamada Bulunduğu 25’inci Maddesinin (C) Ve (F) Fıkraları Uyarınca Yasaklanmasında Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi - 2011/683 E. - 2017/1284 K.
- Sözleşmenin devri
- Eksik, hatalı veya kusurlu imalat
- Yasaklama kararı

Özet
Hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yaptığı anlaşılan yüklenicinin, 4735 sayılı Kanun'un 27’nci maddesinin yollamada bulunduğu 25’inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları uyarınca yasaklanmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Davacı şirketin, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca tüm ihalelerden bir yıl süre ile geçici olarak yasaklanmasına ilişkin ...... tarih ve ..... sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; … Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından ....... tarihinde "Hafif Raylı Sistem Duraklarına Otomatik Kayar Kapı Sistemi Alımı ve Montajı İşi" ihalesinin yapıldığı, sözleşme imzalandığı, işe ait sözleşmenin 10. maddesine göre işin süresinin altı ay olduğu, ............ tarihinde işin geçici kabulünün yapıldığı, ancak 10 adet eksikliğin tespit edilerek firmaya 30 takvim günü süre verildiği, tutanağın 11. maddesinde, kabul işlemleri sırasında havanın güzel olması ve kapıların olumsuz hava şartlarında nasıl davranacağı görülemediğinden, hava şartlarından dolayı kapılarda oluşacak olumsuz durumların firmanın sorumluluğu altında olacağının belirtildiği, ............. tarihinde, duraklarda yapılan incelemelerde geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmış olduğunun tespit edildiğinin tutanak altına alındığı, işin teknik şartnamesinde, tramvay durağa geldiğinde, durak kapılarının tramvay kapılarını karşılayacak ve durak kapılarına sensörler vasıtası ile genel açma komutu gelerek durak kapılarının hepsinin açılmasının sağlanacağı, durak kapılarının, tramvay durakta kaldığı sürece açık kalacağı, tramvayın hareket etmesi ile durak kapılarının otomatik olarak kapanacağı, otomatik kayar kapı sisteminde, zamanlama, hareket ve arıza bilgisi düzenlemeyi sağlayan arayüz programının olacağı, her kapı arasında sıkışmalara karşı fotosel olacağı, kapıların her birinde bağımsız çarpma ve kazalara karşı sesli anons sisteminin olacağı şeklinde düzenlemeler bulunduğu, ............... tarihli raporda ise, herhangi bir kapıda bir arızanın meydana gelmesi hâlinde tüm durak kapılarının çalışamaz hâle geldiği, kapılardan herhangi birinin istenerek devre dışı bırakılamadığı, kapı sisteminde yer alan ısıtıcı ünitelerinde kullanılan rezistansların işlevini yerine getiremediği, kapı sistemindeki emniyet amaçlı olarak kullanılan sensör ve reflektörlerin duyarsızlaştığı ve işlevini yerine getiremediği, sesli ikaz sisteminin bazı duraklarda çalışmadığı, otomatik kapılardaki yolcu güvenliği açısından kapanma esnasındaki sıkışmaları önlemek amacı ile yapılmış olan kapanma emniyeti momentinin zaman içinde duyarlılığını yitirdiği, bazı duraklarda kapıların açık kalabildiği veya yolcuların sıkışmasına neden olduğunun ifade edildiği, ......... tarihinde sözleşmenin feshedildiği, … Valiliği'ne hitaplı ........... tarih ve ..... sayılı yazı ile, 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarına göre yasaklama kararı verilebilmesi için yazının İçişleri Bakanlığına gönderilmesinin talep edildiği, … Valiliği'nin ............. tarih ve 1424 sayılı yazısı ile, yasaklama kararı verilmesi için dosyanın Bakanlığa gönderildiği, ............. tarihli olur ile, 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarına göre davacı şirkete bir yıl süre ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verildiği, bu kararın ............... tarih ve .......... sayılı Resmî Gazete'de ilan edildiği, bakılan davada, davacı şirket … Yapı Malzemeleri Limited Şirketi ile … Mühendislik Limited Şirketi arasında, 288 adet büyük tip ve 72 adet küçük tip otomatik kayar kapı sistemi alımı ve montaja hazır hâle getirilmesi için ............ tarihinde sözleşme imzalanmış, bu sözleşmede … Mühendislik Limited Şirketi'nden taşeron olarak söz edilmiş ise de, … Mühendislik firmasının, kapıları üreteceği ve montaja hazır hâle getireceği, ihaleyi alan davacı şirketin ise, ihaleyi yapan idare ile aralarında imzalamış oldukları sözleşme uyarınca, kapıları monte edeceği anlaşılmış olup, bu durumun, 4735 sayılı Kanun'un 16. maddesinde düzenlenen sözleşmenin devri anlamına gelmediği, dolayısıyla 4735 sayılı Kanun'un 25. maddesinin (g) fıkrasının ihlalinin söz konusu olmadığı, ancak, dosyada var olan .............. tarihli rapora göre, davacı şirketin, ihaleyi yapan idare ile aralarında ............. tarihinde imzalanan sözleşmeye uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediği ve sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yaptığı anlaşılmakla, 4735 sayılı Kanun'un 27. maddesinin yollamada bulunduğu 25. maddesinin (c) ve (f) fıkraları uyarınca verilen yasaklama kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Eklenme Tarihi: 10-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.