Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Mücbir Sebepler Dışında İhale Dokümanı Ve Sözleşme Hükümlerine Uygun Olarak Taahhüdünü Yerine Getirmediğinden Bahisle Davacı Hakkında Tesis Edilen Uyuşmazlığa Konu İşlemde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. D - 2018/1732 E. - 2018/4127 K.
- Muayene işlemleri
- Laboratuvar muayenesi
- İhale dokümanına aykırılık

Özet
Mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle davacı hakkında tesis edilen uyuşmazlığa konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Karar
Dava, davacı şirketin 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu uyarınca 1 yıl süre ile ihalelere katılmaktan yasaklanmasına ilişkin .... tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan işlemin iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesi'nce; Dairemizin 08/05/2017 tarih ve E:2012/2532, K:2017/1409 sayılı bozma kararına uyularak; ihale sonucu teslim edilen malların laboratuvar muayenesinde davalı idareye ait Kalite Yönetim Müdürlüğü Laboratuvarları Muayene/Test/Deney Raporu'nda askı kolu ve gergi tekerine ilişkin 5 adet sonucun uygun olmadığı, davacı şirket tarafından laboratuvar muayenesi sonucu düzenlenen muayene muhtırasına karşı yapılan itiraz üzerine … Laboratuvarı'nda, daha önce uygun bulunmayan 5 sonuca ilişkin yeniden analiz yapıldığı, düzenlenen raporda, 3 adet sonucun uygun olduğunun belirtildiği, ancak 2 adet sonucun idare laboratuvar sonucuna uygun olarak teknik resimde belirtilen malzemeye ait kaplama kalınlığının istenilen 15-50 mikron arasında olmadığının tespit edildiği, bu rapora dayanılan ve kaplama kalınlığına ilişkin olarak teslim edilen malın teknik şartnamede belirtilen şartları sağlayamadığı gerekçesiyle "Niteliklerine Uygun Değildir" denilerek ..... tarihli muayene muhtırası düzenlendiği, ikinci defa düzenlenen muayene muhtırasında komisyon üyelerinin … laboratuar sonuçları ile bağlı oldukları, muayene muhtırasına esas alınan laboratuar sonucuna göre de davacı tarafından teslim edilen malın bir kısım özellikleri yönünden ihale dokümanında belirtilen şartları sağlamadığı, davacının bu hususa ilişkin bir iddiasının bulunmadığı, sadece uygun olmadığı tespit edilen söz konusu parçaların bağlantı işlevi gören küçük ve tali parçalar olduğu, ürünü oluşturan ana ve büyük parçaların sözleşme konusuna uygun olduğu iddiasıyla işleme itiraz ettiği, muayene işlemlerinin mevzuata uygun olarak gerçekleştirildiği, mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmediğinden bahisle davacı hakkında tesis edilen uyuşmazlığa konu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Eklenme Tarihi: 09-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.