Kapat

Tam kapanma döneminde bizlere aşağıdaki numaralardan ulaşabilirsiniz.

0 545 335 2016  -  0 545 337 2016

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Davacı Şirket Lehine Kırmataş Üretebilmek Amacıyla Mera Vasıflı Arazinin Tahsis Değişikliğine İlişkin Kararın İdare Mahkemesi Kararıyla İptal Edilmesinin, Doğal Afetler, Kanuni Grev, Genel Salgın Hastalık, Kısmi Veya Genel Seferberlik İlanı Hallerinden Hiçbirisine Girmediği, Madde Hükmünde Düzenlenen "Gerektiğinde Kurum Tarafından Belirlenecek Benzeri Haller" Düzenlemesine De Uymadığı Hakkında Danıştay Kararı

Danıştay 13. Dairesi / 2013/207 E. / 2019/421 K.
- Mücbir sebep
- Mahkemenin iptal kararı
- Edimin ifasının sağlanamaması
- Mücbir sebep hallerinin sınırlı sayıda olduğu

Özet
Davacı şirket lehine kırmataş üretebilmek amacıyla mera vasıflı arazinin tahsis değişikliğine ilişkin kararın idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı hallerinden hiçbirisine girmediği, madde hükmünde düzenlenen "gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri haller" düzenlemesine de uymadığı hakkında.

Karar
Davacı şirket tarafından Ocaktaşından Kırmataş Malzemesi Üretim Tesisinin daha önce bu alanın mera vasfının değiştirilmesine yönelik işlemin Konya 1. İdare Mahkemesi'nin E:2011/898, K:2012/136 sayılı kararı ile iptal edilmesi nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kaldığı ve bu nedenle edimin ifasının sağlanamadığı, bu durumun mücbir bir sebep olduğu ve bu sebeple işlemin iptali gerektiği öne sürülmekte ise de, ihale dokümanında malların temini için bir taş ocağı kurulması veya bir taş ocağı işletiliyor olması gibi yeterlik kriteri öngörülmediği, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 10. maddesinde mücbir sebep hallerinin sınırlı olarak sayıldığı, davacı şirket lehine kırmataş üretebilmek amacıyla mera vasıflı arazinin tahsis değişikliğine ilişkin kararın idare mahkemesi kararıyla iptal edilmesinin, doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı hallerinden hiçbirisine girmediği, madde hükmünde düzenlenen "gerektiğinde kurum tarafından belirlenecek benzeri haller" düzenlemesine de uymaması karşısında taraflar arasında imzalanan sözleşme hükümlerine göre yapılan ihtara rağmen zamanında edimini ifa etmeyen davacı şirket hakkında 4735 sayılı Kanun'un 26. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Eklenme Tarihi: 09-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.