Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yönetmelikler

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından

BELEDİYE VE BAĞLI KURULUŞLARI İLE MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ
NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2015” ibaresi “2019” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 3: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinde yer alan  (I) Sayılı Liste: Diğer Daire Başkanları (Büyükşehir Belediyeleri) Kadro Unvanları ve (III) Sayılı Liste: Diğer Müdürler (B, C, D ve F1 Grupları) Kadro Unvanları listeleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek – 4: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinde yer alan  (I) Sayılı Kütük: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğü ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür. 8 Nisan 2020

Ekleri için tıklayınız

 

DÜZELTME 
R.G.: 09.04.2020 - 31094

08/04/2020 tarihli ve 31093 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin EK-1’indeki E-3 Grubunda Yer Alan Bağlı Kuruluşlar (2,000,000-2,999,999) tablosunun 3 numaralı satırında yer alan

3

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi
 Genel Müdürlüğü

satırı tablodan çıkarılarak E-4 Grubunda Yer Alan Bağlı Kuruluşlar (3,000,000-4,999,999) tablosuna 1 numaralı satır olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 08/04/2020 tarihli ve 26073187-900-E.85164 sayılı yazısına istinaden eklenmiş ve adı geçen tablolarda yer alan satırlar buna göre teselsül ettirilerek düzeltilmiştir. 9 Nisan 2020

Eklenme Tarihi: 08-04-2020
İlgili Kategoriler:    Belediye Mevzuatı

Yönetmelikler

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.