Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Dava Konusu Teminat Mektubunun Hükümsüz Sayılmasını Veya Davacıya İadesini Gerektirecek Koşulların Henüz Oluşmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi
E: 2013/14411
K: 2014/2750
*Teminat mektubunun iadesi
*Teminat mektubunun hükümsüz kılınarak geçersizliğinin tespiti

 

Özet
Dava konusu teminat mektubunun hükümsüz sayılmasını veya davacıya iadesini gerektirecek koşulların henüz oluşmadığı hakkında.

Karar
Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı şirket arasında ...... tarihli "…Taşıma Hizmeti Sözleşmesi" imzalandığını, sözleşmenin 10. maddesi gereğince davalı şirkete Kuveyt Türk Bankası'na ait ....... tarih ....... sayılı ........ TL bedelli bir adet kesin ve süresiz teminat mektubu verildiğini, aynı sözleşmenin 10.2.1 maddesi ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 13. maddesi gereğince teminat mektubunun iş bitiminde müvekkiline iade edilmesi gerekmekte iken iade edilmediğini ileri sürerek, teminat mektubunun iadesine, aksi kanaatte olunması halinde ise teminat mektubunun hükümsüz kılınarak geçersizliğinin tespitine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davaya konu teminat mektubunun iade edilmemesinin haklı hukuki nedenlere dayandığını, zira davacının işleteni olduğu … plakalı servis aracının karıştığı trafik kazası sebebiyle, araçta taşınan ve hayatını kaybeden personelin mirasçıları tarafından muhtelif mahkemelerde yüksek tutarlarda maddi ve manevi tazminat davaları açıldığını, bu davaların sonucuna göre müvekkilinin tazminat ödeme ihtimalinin oluşabileceğini, teminat mektubunun iadesi koşullarının henüz gerçekleşmediğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davacının sözleşme kapsamında taşıma hizmeti verirken, işleteni olduğu … plakalı servis aracının ....... tarihinde İstanbul-Yenibosna mevkiinde şoförün trafik kazasına sebebiyet vermesi sonucunda davalının personelinden üç kişi hayatını kaybettiğinden mirasçıları tarafından Bakırköy 11, 13 ve 15. İş Mahkemeleri'nde maddi ve manevi tazminat davaları açıldığı, davaların derdest olduğu, yargılama sonucuna göre davalı şirketin tazminat ödemek zorunda kalabileceği, bu davalarda davalı şirket yanında davacı şirketin de taraf olmasının, davalının yüklü miktarda tazminat ödeme riskini ortadan kaldıracak bir durum olmadığı, davalının sözleşmenin 10.2.1 ve 13.4 maddeleri gereğince teminat mektubunu iade etmemekte haklı olduğu, zira sözleşmenin 13.4.maddesinde, "Vasıtaların … A.O. hizmetinde kullanılması sırasında gerek ....… A.O. ve gerekse üçüncü şahıslara verilecek zararlar dolayısıyla sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Meydana gelen zararlar dolayısıyla … A.O. herhangi bir sebeple zararı tazmin ettiği veya kendi imkanları ile hizmetin aksamaması için zaruri tedbirler aldığı takdirde, zarardan yüklenici sorumlu olduğundan ödenen tazminat ve masraflar için ....… A.O. mahkeme ilamına veya icra takibine mahal olmaksızın yükleniciye rücu ederek bu meblağı yüklenicinin ilk istihkakından, icabında teminatından keser." denildiği, dava konusu teminat mektubunun hükümsüz sayılmasını veya davacıya iadesini gerektirecek koşulların henüz oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve fazla yatan harcın iadesinin her zaman mümkün bulunmasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

Eklenme Tarihi: 07-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.