Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Yargı Kararları

Sözleşme Dışındaki Bir İş Nedeni İle Davacının Teminat Mektubunun Nakde Çevrilmesinin Mevzuata Uygun Olmadığı Hakkında Yargıtay Kararı

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi
2014/9099 E.
2015/6293 K.
* Teminat mektubu
* Paraya çevirme
* İhale konusundan başka bir iş

Özet
Sözleşme dışındaki bir iş nedeni ile davacının teminat mektubunun nakde çevrilmesinin mevzuata uygun olmadığı hakkında.
Karar
Davacı vekili, müvekkilinin 2009/....., 2009/...... ve 2011/...... ihale kayıt no ile davalı kurumdan hizmet alım işlerini üstlendiğini, 2009/..... nolu ihalenin M...Ltd.Şti ile adi ortaklık şeklinde üstlenildiğini, diğer ihalelerin ise müvekkilince yerine getirildiğini, kabul tutanağı düzenlenerek, teminat mektupları iade edilmek sureti ile işlerin sonlandırıldığını, adi ortaklık döneminde yürütülen ve ilk ihale ile alınan iş ile ilgili alacak bulunduğundan bahisle ödeme talebinde bulunulduğunu, aksi halde teminat mektubunun nakde çevrileceğinin bildirildiğini, müvekkilince başka bir iş için verilen teminat mektubunun tahsil edilemeyeceği ileri sürerek teminat mektubu ile ilgili muarazanın giderilmesini dava ve talep etmiştir.
Davalı vekili, yapılan teftiş sonucu A...Ltd.Şti. - M... Ltd.Şti. İş Ortaklığı'nın 2009-2011 yılları arasında çalıştırılan işçilerden rapor veya emeklilik gibi nedenlerden dolayı çalışmayanların yerine süresi içerisinde personel tedarik edilmediği bu nedenle idarece fazla ödeme yapıldığının tespit edildiğini, davacının ortak girişimdeki payının %99 olduğunu, cezaların da şirketlerin pay oranına göre kesildiğini, en son yürütülen 2011/...... ihale kayıt numaralı işte işçilerin son maaşının 895,18 TL eksik ödediğini ve toplamda 11.495,80 TL işçi alacağının olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun 13. ve 14.maddeleri ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi'nin 51.maddesi ve 2011/....... ihale kayıt nolu iş ile ilgili 13.01.2011 tarihli sözleşmenin 11.4 maddesi birlikte değerlendirildiğinde, sözleşme dışındaki bir iş nedeni ile davacının teminat mektubunun nakde çevrilmesinin mevzuata uygun olmayacağı gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Eklenme Tarihi: 07-04-2020
İlgili Kategoriler:    Kamu İhale Mevzuatı

Yargı Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.