Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Otopark İşlemleriyle İlgili Sayıştay Bulguları

Otopark Alanları İle İlgili İşlemlerde Üst Hukuk Normlarına Aykırı Uygulamalar Yapılması

İmar mevzuatı gereğince yapılarda yer verilmesi gereken otopark alanları ile ilgili işlemlerde üst hukuk normlarına aykırı uygulamalar yapıldığı görülmüştür.

Otopark Bedellerinin Yönetmeliğe Uygun Olarak Ayrı Bir Hesapta İzlenmemesi

Kurum tarafından 2016 yılında tahsil edilen otopark bedelleri toplam 571.120,00 TL olup söz konusu tutar için mevzuata aykırı bir şekilde kamu bankalarının herhangi birinde ayrı bir otopark hesabının açılmadığı ve söz konusu bedellerin genel mevduat hesaplarına alınması suretiyle tahsil edilen otopark bedellerinin amacı dışında kullanıldığı görülmüştür.

Büyükşehir Belediyesinden İlçe Belediyesine Aktarılması Gereken Otopark Geliri Paylarının Takibinin Yapılmaması

Belediye muhasebe kayıtlarında yapılan incelemede Büyükşehir Belediyesince ilçe belediyesine yatırılması gereken otopark gelirlerine ilişkin payların aktarılmadığı, ilçe belediyesince de söz konusu payların talep edilmediği tespit edilmiştir.

Otopark Hesaplarında Toplanan Meblağların Nemalandırılmaması ve Süresi İçinde Büyükşehir Belediyesi Hesaplarına Aktarılmaması

İmar mevzuatı gereğince, Yapı projelerinde otopark yeri ayrılmaması nedeniyle Belediye adına açılan hesaplara yatırılması gereken otopark bedellerinin, süresi içinde Belediyesine aktarılmadığı, hesaptaki meblağlara faiz uygulanmadığı görülmüştür.

Mevzuat gereğince, otopark bedellerinin yatırılması için açılan hesaptaki meblağların yasaların öngördüğü faiz oranı ile nemalandırılması ve 45 gün içinde Büyükşehir Belediyesi hesaplarına aktarılması gerekirken bu hususlara uyulmaması mali tablolarda 102 Banka Hesabının hatalı gösterilmesine neden olmaktadır.

Otopark Hesabında Toplanan Meblağdan Vergi, Resim Harç Gelirleri Hesabına Virman Yapılması

Belediyesinin 2016 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; Otopark Yönetmeliği gereğince otopark hesabında toplanan meblağdan vergi, resim harç gelirleri hesabına virman yapıldığı görülmüştür.

Otopark bedellerinin belediye sınırları içerisinde yapılacak veya yaptırılacak otoparklar için kullanılması gerektiği belirtilerek, bu meblağın otopark tesisi dışında başka bir amaçla kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Otopark Yönetmeliğine Göre Tahsil Edilen Otopark Bedellerinin Vadeli Banka Hesabında Takip Edilmemesi

Belediyesinin 2016 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 37’nci ve 44’üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereğince tahsil edilen otopark bedelleri için kamu bankalarından herhangi birinde açılmış vadeli hesabın olmadığı görülmüştür.

Kamu kaynaklarının mevzuata uygun kullanımını temin etmek ve belediye gelirlerinde artış sağlamak amacıyla yasaların öngördüğü faiz oranının uygulanmasının gerektiği düşünülmektedir.

Meclisi Kararı Olmaksızın İlçe Belediyelerince İşletilen Otoparkların Bulunması

Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı denetimleri kapsamında UKOME’den elde edilen bilgiler doğrultusunda, Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınmaksızın ilçe belediyelerinin otopark işlettikleri ve/veya işlettirdikleri tespit edilmiştir.

Kamu Bankalarında 'Otopark Hesabı' Açılmaması

Kurumun 2017 yılı mali tabloları ve eki belgelerinin incelenmesinde sonucunda; 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 37'nci ve 44'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Otopark Yönetmeliği gereğince tahsil edilen otopark bedelleri için kamu bankalarından herhangi birinde açılmış bir hesabın olmadığı görülmüştür.

Eklenme Tarihi: 07-04-2020

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.