Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Mevzuat Duyuruları

Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı' ndan Duyuru

Mahalli İdareler Genel Seçimleri Sonrası Stratejik Planların Hazırlanması
 
3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesine göre nüfusu 50.000 ve üzeri belediyelerde, belediye başkanının, mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce ise yıllık performans programını hazırlayarak onay için belediye meclisine sunması; 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 31 inci maddesine göre de valinin mahalli idareler genel seçimlerinden itibaren altı ay içerisinde stratejik plan ile ilgili olduğu yıl başından önce de yıllık performans planını hazırlayarak il genel meclisinin onayına sunmaları gerekmektedir.
 
10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine göre stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların politikalar, kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesi ile performans programlarına yönelik usul ve esaslar Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.
 
Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanına verilen bu yetki, 24/07/2018 tarihli ve 30488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesiyle Strateji ve Bütçe Başkanlığına tevdi edilmiştir.
 
Söz konusu yetkiye istinaden stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi, kalkınma planı ve programlara uygunluğunun sağlanmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Ayrıca belediyelerimizin stratejik planlama sürecine rehberlik edilebilmesini teminen Belediyeler İçin Stratejik Planlama Rehberi hazırlanmıştır. Rehber belediyelere yönelik hazırlanmakla birlikte, il özel idarelerimiz de kendi kurumsal yapılarına uygun olarak stratejik planlama süreçlerinde söz konusu Rehberden yararlanabileceklerdir.
 
Bu çerçevede mahalli idareler genel seçiminin 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirileceği göz önünde bulundurulduğunda kapsama dâhil belediyeler ile il özel idarelerinin stratejik planlarını, söz konusu mevzuat ve Rehbere uygun olarak, en geç 30 Eylül 2019 tarihine kadar hazırlayarak meclislerinin onayına sunmaları, onayı müteakip Başkanlığımıza resmi yazıyla göndermeleri ve elektronik kopyasının da sp@sbb.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.
Eklenme Tarihi: 13-03-2019
Anahtar Kelimeler:   Stratejik Plan Belediyeler

Mevzuat Duyuruları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.