Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Sözleşmeli Personelin Atandıkları Kadronun Niteliklerini Taşımamaları Hakkında Sayıştay Kararı

Sözleşmeli personelin atandıkları kadronun niteliklerini taşımamaları:

Sözleşmeli olarak çalıştırılan bazı personelin atandıkları kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri sağlamamalarına rağmen söz konusu kadrolara dayanarak ücret ve ek ödeme almaları neticesinde kamu zararına sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan incelemede; 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun ‘Norm Kadro ve Personel İstihdamı’başlıklı 49 uncu maddesinde; “Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir.” denilmektedir. 

Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in ‘Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar’ başlıklı 9 uncu maddesinde belirtilen kadro unvanına atanacak personelin söz konusu unvana atanabilmek için gereken şartlar belirtilmiştir. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, sözleşmeli personel olarak atanacak personelin ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşıması gerekmektedir. Ancak yapılan incelemede sorguya konu edilen kişilerin söz konusu şartları taşımadığı tespit edilmiştir.

Her ne kadar, Sözleşmeli olarak çalıştırılan bazı personellerin atandıkları kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri sağlamamalarına rağmen söz konusu kadrolara dayanarak ücret ve ek ödeme almaları neticesinde ... TL kamu zararına sebebiyet verilmiş ise de, söz konusu kamu zararının ilgili kişilerden tahsil edilerek ....2018 tarih ve ... numaralı yevmiye ile muhasebe kayıtlarına alındığı görüldüğünden konu hakkında ilişilecek bir husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 04-04-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.