Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Özel Hizmet ve Denetim Tazminatları Hakkında Sayıştay Kararı

Özel Hizmet ve Denetim Tazminatları

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

Denetçi sorgusunda …İdaresinde görevli iç denetçilere fazla ödemede bulunulduğunun iddia edildiği görülmüşse de; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ‘Zam ve Tazminatlar’ başlıklı 152’nci maddesinin II-Tazminatlar/A-Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (g) bendine 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5’inci maddesi ile “Büyükşehir Belediyelerine Bağlı genel Müdürlük” ibaresinin eklenmiş olması, aynı maddenin F-Denetim tazminatı bölümünde ise 152’nci maddenin A-Özel Hizmet Tazminatı bölümünün (e), (f) ve (g) bentlerinde sayılanlardan ‘Diğerleri’ için %30 oranında denetim tazminatı verilebileceğinin hüküm altına alınması sebebi …’nde görev yapan iç denetçilere, %195 oranı üzerinden özel hizmet tazminatı ve %30 üzerinden denetim tazminatı ödenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, sorumlularca gönderilen savunma uyarınca, iç denetçilere yapılan özel hizmet tazminatı ve denetim tazminatı ödenmelerine ilişkin işlemlerde ilişilecek husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 04-04-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.