Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Kadrolu İşçilere Ödenen Yıllık İzin Ücretlerinin Kapsamına Sosyal Yardımların da Dahil Edilmesi Hakkında Sayıştay Kararı

….. Belediyesinde çalışan kadrolu işçilere ödenen yıllık izin ücretlerinin kapsamına sosyal yardımların da dahil edildiği görülmüştür.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık izin ücreti” başlıklı 57’nci maddesinin üçüncü fıkrasında; yıllık izin ücretinin hesabında 4857 sayılı Kanun’un 50’nci maddesinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Mezkur Kanun’un “Tatil ücretine girmeyen kısımlar” başlıklı 50’nci maddesinde;

“Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.” hükmü yer almakta olup 57 nci maddede yapılan atıf dolayısıyla yıllık izin ücretinin tespitinde de sosyal yardımların hesaba katılmaması gerekmektedir.

Ayrıca 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin “Yıllık Ücretli İzinlere İlişkin İşverenin Yükümlülükleri” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan “Ücretin Ödenmesi” başlıklı 21’inci maddesinde;

“İzin ücretinin belirlenmesinde; fazla çalışma karşılığı alınacak ücretler, primler, sosyal yardımlar ve işyerinin devamlı işçisi olup, normal saatler dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler hesaba katılmaz.” denilmek suretiyle yıllık izin ücretinin tespitinde sosyal yardımların hesaba katılmaması gerektiği yinelenmiştir.

….Belediyesi ve …. taraf olduğu …. Belediyesi ve bağlı işyerlerinde uygulanacak olan 17’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 71’inci maddesinde; toplu iş sözleşmesi kapsamındaki sendika üyesi işçilere, her ay …. TL sosyal yardım yapılacağı belirtilmiştir. Belediyede çalışan işçilere her ay yukarıda belirtilen tutardaki sosyal yardım, işçilerin yıllık izinli olup olmadıklarına bakılmaksızın ödenmektedir. 

Ancak 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun “Toplu iş sözleşmesi ve çerçeve sözleşmenin içeriği” başlıklı 33 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında;

“Toplu iş sözleşmeleri ve çerçeve sözleşmeler, Anayasaya ve kanunların emredici hükümlerine aykırı düzenlemeler içeremez.” hükmü yer almakta olup bu suretle toplu iş sözleşmeleri kanunun emredici hükümlerine aykırı olamayacaktır. 

Bu itibarla işçilere ödenen yıllık izin ücretlerine sosyal yardımların dahil edilmemesi gerekirken yıllık izin ücretlerine sosyal yardımların dahil edilmesi sonucu …. TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bu kamu zararı tutarı …. TL ahizlerinden tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 02-04-2019

Sayıştay Kararları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş