Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Zabıta Memuru Kadrosunda Olup Fiilen Zabıta Hizmetinde Bulunmayan Personele Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi İle İlgili Sayıştay Kararı

Aylık maktu fazla çalışma ücreti

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

Zabıta Memuru kadrosunda olup fiilen zabıta hizmetinde bulunmayan personele aylık maktu fazla çalışma ücreti ödendiği tespit edilmiştir.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun (K) Cetveli “III. Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı kısımda; 

“(B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti: 

1- Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda (iktisadi işletmeler hariç), görevlerinin niteliği gereği 657 sayılı Kanunda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın zabıta ve itfaiye hizmetlerinde fiilen çalışan personele (destek hizmeti yürüten personel hariç), belediye meclisi kararı ile tespit edilen tutar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir

…” 

denilmektedir.

....... Belediyesinde görevlerinin niteliği gereği fiilen zabıta hizmetlerinde çalışan personele 2017 yılı Merkezi Bütçe Kanunu’nun yukarıda yer verilen ilgili hükmüne istinaden aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenebilecektir.  

Yapılan inceleme neticesinde; ....... Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Zabıta Memurluğu kadrosunda olup fiilen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne vekâlet eden .….’a aylık maktu fazla çalışma ücreti ödemesi yapıldığı görülmüştür…..; 04.09.2014 tarih 98776583-904/390 sayılı, 12.03.2015 tarih 98776583-904/892017 sayılı ve 27.02.2017 tarih 98776583-903.02-102 sayılı olur yazıları ile bu göreve yaklaşık 4 (dört) yıldır vekalet etmektedir. Dolayısıyla 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ilgili hükmünde maktu mesai ödemeleri için aranan “fiilen zabıta hizmetlerinde çalışma” şartının oluşmaması sebebiyle .….’un aylık maktu fazla çalışma ücreti alması mümkün değildir. 

Bu itibarla, mevzuata aykırı bir şekilde fiilen zabıta hizmetinde bulunmayan personele aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi suretiyle …-TL kamu zararına neden olunmuştur.

Söz konusu kamu zararı tutarı … TL’nin

… TL'sinin Harcama Yetkilisi (Ruhsat ve Denetim Müdür V.) ….. ve Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) ……’na,

…. TL'sinin Harcama Yetkilisi (Memur) ….. ve Gerçekleştirme Görevlisi (İşçi) …………..’na 

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince hüküm tarihinden itibaren işleyecek faizleriyle ödettirilmesine, anılan Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy;

Başkan Vekili … ve Üye …..’in karşı oy gerekçeleri; 

İlgili kişinin vekaleten yürüttüğü ruhsat ve denetim müdürlüğü görev tanımı ile zabıta memurluğu görev tanımlarının örtüştüğü, bu haliyle hem zabıta memurluğu hem de ruhsat denetim müdürlüğü görevinin fiilen yapılmış olduğu değerlendirildiğinden, adı geçen kişiye aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi hakkında ilişilecek husus bulunmadığına karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyoruz. 

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.