Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Alt Yükleniciye İş Yaptırılması Amacıyla Sözleşme İmzalanmasına Rağmen, İmzalanan Bu Sözleşme Üzerinden Damga Vergisi Kesintisinin Yapılmaması Hakkında Sayıştay Kararı

Alt yükleniciye iş yaptırılması amacıyla sözleşme imzalanmasına rağmen, İmzalanan bu sözleşme üzerinden damga vergisi kesintisinin yapılmaması.

….. Belediyesi ile ….. arasında …. tarihinde …. TL bedelle sözleşmesi imzalanan “….. Mahalle Evi Yapım İşi”nde, işin Yüklenicisi tarafından alt yükleniciye iş yaptırılması amacıyla sözleşme imzalanmasına rağmen, imzalanan bu sözleşmenin Damga Vergisinin aranmadığı ve ilgili vergi dairesine bildirilmediği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar”, “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:” kısmına göre mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler damga vergisine tabi bulunmaktadır.

488 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesinde; “Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kâğıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.” denilmektedir.

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 20/5 maddesinde;

“Yüklenicinin, idare tarafından onaylanan alt yükleniciler ile bunlar işe başlamadan önce sözleşme yapması ve bir örneğini idareye vermesi gerekir.” denilmektedir. Bu hükme istinaden yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşme idareye sunulmuştur.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan ve idareye sunulmuş olan sözleşme üzerinden Damga Vergisi kesintisinin yapılıp yapılmadığının idarenin memurlarınca aranması ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanların bir tutanakla tespit edilerek veya bunları tutanağa bağlanmak üzere Vergi Dairesine gönderilmesi gerekmektedir. 

Yüklenici ile alt yüklenicinin 26.04.2017 tarihinde …..TL bedelle “Alt Yüklenici Sözleşmesi” imzaladıkları ve bunu ….. Belediyesine sunmalarına rağmen İdarenin imzalanan bu sözleşme üzerinden Damga Vergisini aramadığı ve Vergi Dairesine bildirmediği anlaşılmıştır.

Denetçi tarafından düzenlenen Raporun sonuç kısmında, İdarenin alt yüklenici sözleşmesi üzerinden Damga Vergisi kesintisi yapılmaması sonucu neden olunan kamu zararı tutarı ….. TL’nin sorumlularına ödettirilmesi istenmişse de;

Söz konusu olayda yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin Damga vergisinin ödenip ödenmediğinin idarenin memurlarınca aranması gerekeceğinden ….Belediyesi bütçesi bakımından kamu zararı oluşmamış olup tazmin kararı verilememiştir.

Bu nedenle, …. Belediyesi bütçesi bakımından kamu zararı oluşmadığından ….TL için ilişilecek husus bulunmadığına oy çokluğuyla karar verildi.

Karşı Oy

Üye ….’nun karşı oy gerekçesi:

…..Belediyesi ile …. arasında …. tarihinde sözleşmesi imzalanan “….Mahalle Evi Yapım İşi”nde Yüklenici tarafından alt yükleniciye iş yaptırılması amacıyla sözleşme imzalanmış ve imzalanan bu sözleşme idareye sunulmasına rağmen imzalanan bu sözleşme üzerinden Damga Vergisi kesintisi yapılmamıştır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların Damga vergisine tabi olduğu belirtilmiştir. Tablonun “I. Akitlerle ilgili kâğıtlar”, “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar:” kısmına göre mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler damga vergisine tabi bulunmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 26’ncı maddesinde;

“Resmi dairelerin ilgili memurları kendilerine ibraz edilen kâğıtların Damga Vergisini aramaya ve vergisi hiç ödenmemiş veya noksan ödenmiş olanları bir tutanakla tespit etmeye veya bunları tutanağı düzenlemek üzere, vergi dairesine göndermeye mecburdurlar.”

denilmektedir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; yüklenici ile alt yüklenici arasında 26.04.2017 tarihinde imza edilen ….. TL bedelli “Alt Yüklenici Sözleşmesi” üzerinden …. TL (…..) damga vergisi kesintisi yapılması gerekirken yapılmaması sonucu kamu zararına neden olunmuştur.

Bu itibarla, damga vergisi kesintisi yapılmaması sonucu oluşan ….TL kamu zararının sorumlularına ödettirilmesine karar verilmesi uygun olur.

Damga Vergisi Mevzuat Eğitimi için tıklayınız

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.