Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Etkinliğine Katılan Personele Konaklama Ücretlerinin Hatalı Ödenmesi İle İlgili Sayıştay Kararı

Konaklama gideri

........ tarihleri arasında düzenlenen “........” etkinliğine katılan personele konaklama ücretlerinin hatalı ödenmesi ile ilgili olarak;

........’nin ........ tarihleri arasında düzenlemiş olduğu “........” etkinliğinde kurum yayınlarının satışa sunulması amacıyla Memur ........ ve ........ ile Şoför ........’ın, yol dahil 13 gün süreyle ........’da görevlendirildikleri, katılımcıların konaklama hizmetinin sağlanması amacıyla, Kurumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d maddesi kapsamında piyasa fiyat araştırması yaparak en uygun teklifi veren ........'den 11 gecelik konaklama hizmeti satın aldığı ancak kişilere ödenen konaklama ücretinin mevzuatta öngörülen miktarın üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun “Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı” başlıklı 33’üncü maddesinin (d) fıkrasında: 

“Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç, yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” denilmektedir.

6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na ekli “6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarları”na ilişkin (H) Cetvelinde ise:

“B-Memur ve hizmetlilerden;

......

d)Aylık / kadro derecesi 1 - 4 olanlar için 37,25 TL,

e)Aylık / kadro derecesi 5 - 15 olanlar için 36,25 TL” gündelik belirlenmiş olup, 

Aynı bölümün dipnotunda ise;

“6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; yurt içi geçici görev yolluğuna ilişkin olarak yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında Bütçe Kanunu ile getirilen sınırlar çerçevesinde ödeme yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla Kanunda öngörülen miktarın üzerinde konaklama bedeli tahakkuk ettirilmesi sonucu oluşan toplam ........ TL tutarındaki kamu zararının;

Harcama Yetkilisi ........(İdari İşler Müdürü) ile Gerçekleştirme Görevlisi ........’a (Şef) müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş