Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Döner Sermaye İşletmesi Kapsamında Yürütülen Pedagojik Formasyon Eğitimleri İçin Öğrencilerden Tahsil Edilen Ücretlerdeki KDV'nin Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtımında Hesaplamaya Dahil Edilmesi Hakkında Sayıştay Kararı

Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen pedagojik formasyon eğitimleri için öğrencilerden tahsil edilen ücretlerdeki Katma Değer Vergisinin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtımında hesaplamaya dahil edilmesi.

Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen pedagojik formasyon eğitimleri için öğrencilerden tahsil edilen ücretlerdeki Katma Değer Vergisinin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtımında hesaplamaya dahil edilmesi sonucu kamu zararına sebebiyet verildiği görülmüştür.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-g maddesinde, üniversitelere, ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin, Katma Değer Vergisine tabi olduğu belirtilmiş; Üniversite ve yüksekokullar ile verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için Katma Değer Vergisi oranı, 2007/13033 sayılı Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar eki (II) sayılı listenin (B) “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı bölümünün 15 inci sırasında % 8 olarak belirlenmiştir.

Kanunun “Beyanname verme zamanı” başlıklı 41 inci maddesinde aynen;

“Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdür.”

Denilmiştir.

Yapılan incelemede, … Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi kapsamında 2014 yılından itibaren verilen pedagojik formasyon eğitimleri için öğrencilerden %8 oranında Katma Değer Vergisi tahsil edildiği görülmekle beraber, tahsil edilen katma değer vergisi tutarlarının zamanında beyan edilmeyerek, döner sermaye gelirine katkısı bulunan personele dağıtımında dikkate alınması sonucu, bu personele fazla ödemede bulunulduğu anlaşılmıştır. Yapılan incelemede, Katma Değer Vergisi ile birlikte tahsil edilen toplam tutarın döner sermaye geliri olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır. Oysa öğrencilerden, verilen hizmet karşılığı tahsil edilen Katma Değer Vergisi tutarları Döner Sermaye İşletmesi gelirleri arasında bulunmayıp vergi dairesine beyan edilmesi ve yatırılması gereken tutarlar olduğundan, bu tutarların Döner Sermaye geliri olarak kaydedilmesi ve dağıtılması, bu ek ödemelerden faydalanan kişilere fazla ödeme yapılmasına ve kamu zararına neden olmuştur. 

Anılan nedenle, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında yürütülen pedagojik formasyon eğitimleri için öğrencilerden tahsil edilen ücretlerdeki Katma Değer Vergisinin döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemenin dağıtımında hesaplamaya dahil edilmesi sonucu oluşan … TL kamu zararından,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) … ile Harcama Yetkilisi (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. …’a

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) … ile Harcama Yetkilisi (Genel Sekreter) …’a,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) … ile Harcama Yetkilisi (Rektör Yardımcısı) Prof. Dr. ….’a, 

-… TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (Strateji Geliştirme Daire Başkanı) … ile Harcama Yetkilisi (Genel Sekreter Yardımcısı) …’na,

- … TL’sinin Gerçekleştirme Görevlisi (İşletme Müdürü) … ile Harcama Yetkilisi (Genel Sekreter) …’a,

müştereken ve müteselsilen 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleriyle birlikte ödettirilmesine, 

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle, 

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.