Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Muhtelif Gazete Ve Dergilerde Çıkan Belediyeye Ait Haber İçerikleri İçin Ödeme Yapıldığı Hususunda Sayıştay Kararı

Yersiz Ödeme:

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

Muhtelif gazete ve dergilerde çıkan belediyeye ait haber içerikleri için ödeme yapıldığı görülmüştür.

Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının k bendinde, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye giderleri arasında sayılmış ise de; ödeme evrakı ekinde yer alan gazete ve dergilerin incelenmesinde, söz konusu gazete ve dergilerde yer alan haberlerin belediye hizmetlerinin tanıtımı kapsamında yapılan haberler olmadığı, habercilik faaliyeti kapsamında yapılan rutin haber olduğu, bu nedenle de söz konusu gazete ve dergilere ilişkin yapılan ödemelerin anılan Kanun hükmü kapsamında yapılan giderler olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle, anılan Kanun’un zikredilen hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamayan yerel basında yer alan haber içerikleri için ödeme yapılması sonucunda toplam 9.836,00 TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bahse kamu zararı tutarı …-TL’nin, …-TL’si … tarih ve … no.lu, …-TL’si ise ... tarih ve … no.lu muhasebe işlem fişleriyle tahsil edildiğinden sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş