Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Muhtelif Gazete Ve Dergilerde Çıkan Belediyeye Ait Haber İçerikleri İçin Ödeme Yapıldığı Hususunda Sayıştay Kararı

Yersiz Ödeme:

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

Muhtelif gazete ve dergilerde çıkan belediyeye ait haber içerikleri için ödeme yapıldığı görülmüştür.

Her ne kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 60’ncı maddesinin birinci fıkrasının k bendinde, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri belediye giderleri arasında sayılmış ise de; ödeme evrakı ekinde yer alan gazete ve dergilerin incelenmesinde, söz konusu gazete ve dergilerde yer alan haberlerin belediye hizmetlerinin tanıtımı kapsamında yapılan haberler olmadığı, habercilik faaliyeti kapsamında yapılan rutin haber olduğu, bu nedenle de söz konusu gazete ve dergilere ilişkin yapılan ödemelerin anılan Kanun hükmü kapsamında yapılan giderler olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bu nedenle, anılan Kanun’un zikredilen hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün olamayan yerel basında yer alan haber içerikleri için ödeme yapılması sonucunda toplam 9.836,00 TL kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak bahse kamu zararı tutarı …-TL’nin, …-TL’si … tarih ve … no.lu, …-TL’si ise ... tarih ve … no.lu muhasebe işlem fişleriyle tahsil edildiğinden sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus kalmadığına, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş