Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Belediyenin Sporu Teşvik Amacı İle Yaptığı Nakdi Yardımların Yürürlükteki Mevzuatta Öngörülen Sınırı Aşması Sonucunda Kamu Zararına Sebebiyet Verildiği Hususu İle İlgili Sayıştay Kararı

Spor Kulübüne nakdi ödül verilmesi

Belediyenin sporu teşvik amacı ile yaptığı nakdi yardımların yürürlükteki mevzuatta öngörülen sınırı aşması sonucunda ……. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak,

5393 sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Görev ve Sorumlulukları” başlıklı 14 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının (b) bendinde; “Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir” hükümlerine yer verilmiştir. 

Aynı maddenin (2) nci fıkrasında; “Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın; büyükşehir belediyeleri için binde yedisini, diğer belediyeler için binde on ikisini geçemez” hükümleri yer almaktadır.

Yapılan incelemede, Belediyenin 2017 yılı için, söz konusu madde uyarınca amatör spor kulüplerine yapabileceği en üst nakdi yardım tutarı olan ……. TL’nin …….Spor Kulübüne nakden verildiği, sonrasında ……. Mahallesi okçuluk takımına da nakdi ödeme yapıldığı, ancak okçuluk takımına yapılan söz konusu ödemenin, Kanunun sınırladığı nakdi yardım niteliğinde değil, yukarıda belirtilen 14 üncü maddenin (1) inci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinde yer alan ödül niteliğini taşıdığı zira sözü geçen takımın ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde ettiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, Belediyenin sporu teşvik amacı ile okçuluk takımının sporcularına nakdi ödül vermesi hususunda, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ……. TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55 inci maddesi uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş