Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Belediyeye Ait Mesken, Fırın Ve Ticarethanelere Zorunlu Deprem Sigortası Yaptırılması Sonucu Kamu Zararına Sebebiyet Verildiği Hususu İle İlgili Sayıştay Kararı

Zorunlu deprem sigortası

Belediyeye ait mesken, fırın ve ticarethanelere Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması sonucu ..… TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanununun “Zorunlu deprem sigortası kapsam ve sigorta yapma zorunluluğu” başlıklı 10 uncu maddesinde; 

“(1) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya sağlanan kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tâbidir.

(2) 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar ile 634 sayılı Kanun kapsamında olsalar dahi tamamı ikamet dışı amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortasına tâbi değildir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen binalar ve bağımsız bölümler için malikler veya intifa hakkı sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır ve bu sigorta her yıl yenilenir.

(4) Kurum, ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binaları sigortalamama hakkına sahiptir. Kurum, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binaları sigortalamaz. Bu tespitin yapıldığı binaların listesi Kurum tarafından ilgili idareye gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

13.05.2011 tarih 27933 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları” Tebliğinde sigorta kapsamı dışında kalan binalar şu şekilde sıralanmıştır:

“1- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

2- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,

3- Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

4- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,

5- Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.”

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince Belediyeye ait belediye fırını, ticarethane ve meskenler Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girmemektedir. Savunmalar ile birlikte sunulan evraklardan sorguda iddia olunan kamu zararına ilişkin tutarın tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, mevzuata aykırı olarak Belediyenin mülkiyetinde muhtelif gayrimenkullere Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması sonucu oluşan ..… TL kamu zararı …... tarih ve ….. nolu tahsilat makbuzları ile sorumlulardan tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına, 

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.