Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Belediye Çalışanlarına Başkanlık Makamı Tarafından Dağıtılmak Üzere Çikolata Alımı Yapılması Ve Bedelinin Belediye Bütçesinden Ödenmesi Sonucu Kamu Zararına Sebebiyet Verildiği Hususu İle İlgili Sayıştay Kararı

Çikolata alımı 

Belediye çalışanlarına Başkanlık Makamı tarafından dağıtılmak üzere çikolata alımı yapılması ve bedelinin belediye bütçesinden ödenmesi sonucu ….. TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak;

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesinin “Genel Kural” başlıklı 3 üncü maddesinde;

“Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, kapsam ve miktarının tayini belediye başkanının takdirine tabidir.

Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören veya toplantıya belediye başkanının katılması şartı aranmaz” hükümlerine yer verilmiştir.

Aynı Yönergenin “Temsil Giderleri” başlıklı 4 üncü Maddesinde;

“Temsil giderleri görevle ilgili olmak şartıyla;

Gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül ve hediye vermek, çiçek göndermek,

için yapılır” denilmekle birlikte 9 uncu maddesinde;

“- Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri,

- Beldenin kurtuluş günleri,

- Festival ve fuarlar,

- Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri,

- Milli mücadeleye ait önemli günler” ile ilgili törenlerin gerektirdiği giderlerin tümünün veya bir kısmının, tören komitesi kararı ile ödenebileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı yönergenin “Diğer Tören Giderleri” başlıklı 10 uncu maddesinde; 

“Yukarıda maddelerde belirtilen giderler dışında kalan ve yapılması belde için de gerekli olan veya mahalli örf, adet ve sosyal yaşantı için de gerekli sayılan etkinlik ve törenler için (nişan, nikah, ölüm gibi) harcama yapılabilir” hükümlerine yer verilmiştir.

Son olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun Belediye başkanının görev ve yetkileri başlıklı 38 inci maddesi;

“Belediye başkanının görev ve yetkileri şunlardır: “o) Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.” Hükmüne amirdir. 

Yukarıda anılan mevzuat hükümleri gereğince Başkanlık Makamı tarafından dağıtılmak üzere çikolata alımı yapılmasının konu, kapsam ve miktarının tayininin belediye başkanının takdirinde; geleneklere, örf ve adetin gerektirdiği temsil ve ağırlama giderleri kapsamında mütalaa edilmesi gerekmektedir. 

Bu itibarla, yapılan harcamaların Temsil Ağırlama ve Tören Yönergesi kapsamında, yasal düzenlemelere uygun olarak yapıldığı anlaşıldığından, kamu zararı oluşmayan ….. TL ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş