Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Yapım İşinde İş Artışı Yapıldığı Ancak Bu Tutardan Sözleşme Damga Vergisi Kesilmemesi Suretiyle Kamu Zararına Sebebiyet Verildiği Hususu İle İlgili Olarak Sayıştay Kararı

Sözleşme Damga Vergisi

Belediye tarafından ihale edilen … San. Tic. Ltd. Şti. yüklenimindeki “…Yapım İşi”nde iş artışı yapıldığı ancak bu tutardan sözleşme damga vergisi kesilmemesi suretiyle … TL kamu zararına sebebiyet verildiği hususu ile ilgili olarak, 

“488 sayılı Damga Vergisi Kanununun “Konu” başlıklı 1 inci maddesinin ilk fıkrası; 

“Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.”

Aynı Kanunun “Mükellef” başlıklı 3 üncü maddesi; “Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder. …”

“Resmi daire” başlıklı 8 inci maddesi;

“Bu kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir. Bu dairelere bağlı olup ayrı tüzel kişiliği bulunan iktisadi işletmeler resmi daire sayılmaz.”

“Nispet” başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası; “Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir.” 

Damga Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı Tablonun “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlığının (1-a) bendi; “Resmî daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle kişiler tarafından resmî dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmî daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kâğıtlar” binde 9,48 oranında vergiye tabidir.

…”

Hükümlerine yer verilmiştir. 

Yukarıda yer alan mevzuat düzenlemelerine göre, iş artışından sonra yapılan hakediş ödemelerinden iş artışına ilişkin sözleşme damga vergisi kesintisinin yapılması gerekmektedir. Sorumluların savunmalarından, sorguda iddia olunan kamu zararının tahsil edildiği görülmüştür.

Bu itibarla, “… Yapım İşi”nde iş artışı sonucu kesilmesi gereken Damga Vergisi tutarının kesilmemesi sonucu oluşan … TL kamu zararı … tarih ve … referans numaralı vergi tahsil alındısı ile Ahizi …San. Tic. Ltd. Şti.’den tahsil edildiğinden ilişilecek husus kalmadığına,

İş bu ilamın tebliğ tarihinden itibaren aynı Kanunun 55 inci maddesi gereğince altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu ve 56 ncı maddesi gereğince beş yıl içinde Sayıştay Daireleri nezdinde yargılamanın iadesi yolu açık olmak üzere oybirliğiyle,

karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.