Kapat

13-17 Ekim 2021

BAKANLIK ONAYLI
KAMU İHALE ve ELEKTRONİK İHALE
Eğitim Semineri Düzenlenecektir. 

Konum:Innvista Hotel Belek / Antalya

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18/08/2021 tarih ve E-78633697-770-1544304 sayılı yazısı ile İZİNLİ olarak düzenlenmektedir.

Detaylar ve Kayıt için tıklayınız
 

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

09.05.2017 Tarihinde İhale Edilen “… Alımı İşi”Nde, %20 Oranında İş Artışı Yapıldığı Halde, Bu İş Artış Üzerinden Damga Vergisi Kesilmemesi Hakkında Sayıştay Kararı

Damga Vergisi

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; 

09.05.2017 tarihinde ihale edilen “… Alımı İşi”nde, %20 oranında iş artışı yapıldığı halde, bu iş artış üzerinden damga vergisi kesilmediği görülmüştür.

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinin ilk fıkrasında, bu Kanun’a ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, ikinci fıkrasında, bu Kanun’daki kağıtlar terimi, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği; 2’nci maddesinde, vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine, devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhlerin de Damga Vergisine tabi olduğu; 3’üncü maddesinde, Damga Vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişilerin ödeyeceği; 8’inci maddesinde, bu Kanun’da yazılı resmi daireden maksadın, genel ve özel bütçeli idarelerle, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin olduğu hükme bağlandıktan sonra 14’üncü maddesinin 2’nci fıkrasında aynen; “ Belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin değiştirilmesi halinde artan miktar aynı nispette vergiye tabidir. …” denilerek belli bir parasal tutarı içeren sözleşmelerin bu parasal tutardaki artış nedeni ile değiştirilmesi halinde artan tutarın aynı nispette vergiye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Söz konusu işe ilişkin sözleşme de iş artışından ötürü değişmiş olduğundan sözleşme miktarında meydana gelen artıştan anılan Kanuna ekli I sayılı Tablonun ‘‘ I. Akitlerle ilgili kağıtlar ’’ başlığının (A) bendinin 1’inci alt bendindeki hüküm gereğince binde 9,48 oranında damga vergisi alınması gerekir. Oysa söz konusu vergi alınmamış ve bu suretle …-TL tutarında kamu zararına neden olunmuştur.

Ancak sorumluların savunmalarından, bahse konu kamu zararı tutarı …-TL’nin ahizi…. A.Ş.’den … tarihli ve … no.lu banka dekontu ile tahsil edilerek … tarihli ve … yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile ilgili hesaplara gelir kaydedildiği anlaşıldığından, sorgu konusu husus hakkında ilişilecek husus kalmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Eklenme Tarihi: 30-03-2019

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş