Kapat

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Yurt Dışına Ekonomi Müşaviri Olarak Sürekli Görevle Atanan Memurun Yurt İçinde Kanser Tedavisi Görmesi Halinde Hastalık İzni Süresince İlgiliye Yapılacak Maaaş Ödemesi Hakkında Görüş

Moskova Ekonomi Müşavirliği bünyesine Ekonomi Müşaviri olarak sürekli görevle atanan Müsteşarlığınız personelinin Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Bölümünde kanser tanısı nedeniyle tedavi gördüğü ve tedavi nedeniyle kendisine 30/03/2015 tarihinde üç ay süreyle istirahat verildiği belirtilerek, sıhhi izin boyunca yapılacak maaş ödemesiyle ilgili tereddüde düşülen konularda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Güvenlik" başlıklı 18 inci maddesindeki; "Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz." hükmünde bu Kanunda yazılı haller dışında memurun aylığının elinden alınamayacağı belirtilmiştir.

Yine, 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde; "Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. 

Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır..." hükmüne yer verilerek memurların hastalık izni boyunca aylık haklarından mahrum bırakılamayacakları açıkça düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 180 inci maddesinde; "… Sürekli görevle yurt dışına atanan memurlara, yıllık izin ile 181 inci maddede belirtilen hal dışında, yurt içinde geçirilen süreler için yurt dışı aylığı ödenmez. Ancak, yurt dışı görev süresince toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak görülen tedavi süresince 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal katsayının 1/3'ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenir." hükmü yer almaktadır. Böylece, memurların yurtdışı aylıklarına ilişkin özel düzenleme yapılmış, yurtdışına sürekli görevle atanan memurlardan, toplam dört ayı geçmemek üzere, yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görenlere yurtdışı aylıklarının (657 sayılı Kanunun 156 ncı maddeye göre belirlenen emsal katsayının 1/3'ü esas alınarak) ödenmeye devam edeceği hususu düzenlenmiştir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 

  • İlgilinin, tedavi nedeniyle 30/03/2015 tarihinden itibaren üç ay süreyle verilen istirahat süresince yurt içinde yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördüğünün tespiti halinde, ilgiliye 657 sayılı Kanunun 156 ncı maddesine göre belirlenen emsal katsayının 1/3'ü esas alınarak yurt dışı aylığı ödenebileceği, tespit edilememesi halinde ise yurtdışı aylığı ödenmesinin mümkün bulunmadığı
  • 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinde yer alan "…aylık ve özlük hakları korunarak…" ibaresinin; memurların hastalık izinlerini kullanırken aylık hakkından mahrum bırakılamayacağı şeklinde anlaşılması gerektiği değerlendirilmekte olup, bu anlamda yurtdışı aylığına müstahak olmaması halinde ilgiliye yurtiçi aylığının ödenmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.
Eklenme Tarihi: 20-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Mali Haklar

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.