Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Memurun Dernek Üyesi Veya Yöneticisi Olması Hasebiyle Düzenlenen Toplantı, Seminer Vb Faaliyetlerde Görev Alması Halinde Çalışmış Olduğu Kurumu Tarafından Ne Şekilde İzin Kullandırılacağı Hakkında Görüş

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelin dernek üyesi veya yöneticisi olması hasebiyle düzenlenen toplantı, seminer vb. faaliyetlerde görev alması halinde çalışmış olduğu kurumu tarafından ne şekilde izin kullandırılacağı hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 1982 Anayasasının "A.Dernek kurma hürriyeti" başlıklı 33 üncü maddesinde, "Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. 

……….. 

Birinci fıkra hükmü, Silahlı Kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına ve görevlerinin gerektirdiği ölçüde Devlet memurlarına kanunla sınırlamalar getirilmesine engel değildir

Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır." hükmü yer almaktadır

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Yıllık izin" başlıklı 102 nci maddesinde; "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü ile "Yıllık izinlerin kullanılışı" başlıklı 103 üncü maddesinde; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer….." hükmüne yer verilerek yıllık izin süresi ve bu iznin nasıl kullanılacağı açıklanmıştır.

Ayrıca, 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinde "Mazeret izni", 105 inci maddesinde "Hastalık ve refakat izni", 108 inci maddesinde ise "Aylıksız izin" halleri düzenlenmektedir.

Diğer tarafta 5253 sayılı Dernekler Kanununda, Devlet memurlarının mesai saatleri içinde, üyesi oldukları derneklerin faaliyetlerine katılabilmesine imkan sağlayan herhangi bir izin düzenlemesine yer verilmemektedir. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar bağlamında; mesai saatleri dahilinde dernek faaliyetlerine katılım için özel bir izin düzenlemesi bulunmadığından, memurların kendilerine tanınan yıllık izin hakkı kapsamında bu faaliyetleri yürütebilecekleri değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 18-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Memur Seminer Toplantı İzin Dernek

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş