Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Sağlık İznini Kullanmakta Olan Memurun, Bu Süreçte İstirahat Raporu Alması Halinde Uygulanacak İşlem Hakkında Görüş

Üniversiteniz Tıp Fakültesi Hastaneleri bünyesinde hemşire olarak görev yapmakta olan personelinizin, 01/08/2012-31/08/2012 tarihleri arasında şua iznini kullanmakta olduğu, şua izninin her yıl düzenli olarak kullanılması gerektiği, bir sonraki yıla aktarılamayacağı ve parça parça kullanılamayacağı da göz önünde bulundurularak, kullanmakta olduğu şua izni esnasında almış olduğu 22/08/2012-01/09/2012 tarihli istirahat raporunun işleme konulup konulmayacağı hususuna ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

Bilindiği üzere, kamu kurumlarında çalışan sağlık personelinin yıllık izinlerini nasıl kullanacakları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda düzenlenmiş, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 103 üncü maddesinde de mesleğinin özelliğinden dolayı hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan radyasyon çalışanları için her yıl yıllık izinlere ilaveten bir ay sağlık izni verileceği ifade edilmiştir. Bununla birlikte 3153 sayılı Kanuna dayalı olarak çıkarılan Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname’nin 24 üncü maddesinde de, radyasyonlu ortamda çalışanların yılda dört hafta düzenli ve her sene tatil yapması mecburidir denilerek şua izinleri güvence altına alınmıştır. Söz konusu Nizamnamenin ilgili hükmünde “senede dört hafta muntazaman devamlı tatil yapılması mecburidir” şeklindeki ifade ile radyasyonlu ortamda çalışan personel bir yıllık çalışmanın karşılığında, bir ay (dört hafta) düzenli olarak şua izni kullanılacağı, bu iznin parça parça kullanılamayacağı vurgulanmaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi hâlinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.” hükmü ile 4 üncü fıkrasında; “Hastalık izinleri sebebiyle kullanılamayan yıllık izinler 657 sayılı Kanunun 103 üncü maddesine göre kullandırılır.” hükmü yer almaktadır. 

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; yıllık izinlerin nasıl kullanılacağını açıklayan 657 sayılı Kanunun ilgili hükmü gereği, bir aylık sağlık izninin yıllık izne ilaveten verileceği ve söz konusu iznin, her yıl düzenli olarak kullanılacağı ve parça parça kullanılamayacağı hususu dikkate alındığında, sağlık iznini kullanmakta iken hastalık nedeniyle rapor alan ilgilinin hastalık izninin bitiş tarihi, sağlık izninin bitiş tarihinden sonraki güne rastladığından, kullanamadığı sağlık iznini bir sonraki yıla devretmeyecek şekilde aynı yıl içerisinde sağlık raporunun bitiminden itibaren kullanmaya devam edebileceği mütalaa edilmektedir. 

Eklenme Tarihi: 18-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Sağlık İzni

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.