Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Vardiyalı Olarak Görev Yapan Memura Mazeret İzni Verilirken Gün Hesabının Nasıl Yapılacağı Hakkında Görüş

… Genel Müdürlüğünde vardiyalı olarak görev yapan personelden gündüz vardiyasında görev yapanların bir gün mazeret izni talep etmesi halinde bu personelin yıllık 10 günlük mazeret izninden 1,5 gün düşüldüğünü, gece vardiyasında çalışan personelin bir gün mazeret izni talep etmesi halinde bu personelin yılık 10 günlük mazeret izninden 2,5 gün düşüldüğünü belirterek bu konudaki uygulamaya esas görüşümüzün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Diğer İzinler" başlıklı 23 üncü maddesinde, "Sözleşmeli personelin mazeret, refakat, hastalık izinleri ile ücretli veya ücretsiz izinleri hakkında kadroları ekli 1 sayılı cetvelde gösterilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır." hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Günlük çalışma saatlerinin tesbiti" başlıklı 100 üncü maddesinde, "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur." hükmü, "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 101 inci maddesinde, "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir." hükmü "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında, "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür." hükmü yer almaktadır. 

Bu itibarla, günün 24 saatinde devamlılık göstermeyen hizmetlerde görev yapan ve günlük çalışma saatleri mezkur Kanunun 100 üncü maddesine istinaden belirlenen memurlara bir gün mazeret izni verildiğinde söz konusu memurun günlük 8 saat mesaiye gelmediği düşünüldüğünde günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde görev yapan ve çalışma saat ve şekilleri adı geçen Kanunun 101 inci maddesine istinaden belirlenen memurların her 8 saatlik mesaisi karşılığında 1 gün mazeret izninin verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Eklenme Tarihi: 18-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş