Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Aynı Trafik Kazasında Hem Annesini Hem Babasını Kaybeden Memura Kaç Gün Mazeret İzni Verileceği Hakkında Görüş

Üniversitenizde memur olarak görev yapan personelin anne ve babasını aynı trafik kazasında kaybettiğini belirterek, ilgiliye verilecek mazeret izninin 7+7 gün olarak mı yoksa 7 gün olarak mı verilmesi gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104 üncü maddesinin (B) fıkrasında; "Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir." hükmüne, aynı maddenin (C) fıkrasında ise, "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. " hükmüne yer verilmiştir. 

Bu itibarla; 

  • 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (B) fıkrasına istinaden ölüm sebebiyle verilecek mazeret izninin ölümün vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle ölüm olayının meydana geldiği tarihten, itibaren başlamak suretiyle kullandırılması gerektiği,
  • İlgilinin isteği üzerine annenin ölümü sebebiyle 7 gün, babanın ölümü sebebiyle 7 gün mazeret izni verilmesine ilişkin iki ayrı onay çıkarılmasının mümkün olduğu değerlendirilmekte birlikte, bu iki mazeret izninin başlangıç tarihlerinin aynı olması sebebiyle bitiş tarihlerinin de aynı olacağı, diğer bir ifade ile ayrı kişiler için verilen mazeret izin sürelerinin çakışacağı,
  • Devlet memuruna isteği üzerine verilen söz konusu mazeret izninin ölüm olayının vuku bulduğu tarihten itibaren başlaması gerektiğinden, annenin ölümü sebebiyle verilen 7 günlük mazeret izninin bitiminde yine ilgilinin isteği üzerine 7 gün önce ölen baba için mazeret izni verilmesinin mümkün olmadığı, mütalaa edilmektedir

Diğer taraftan, anne ve babası aynı trafik kazasında kaybeden bahsi geçen memurun yaşadığı üzüntü ve bu üzüntünün çalışma durumunu olumsuz etkilemesi hususu dikkate alınarak talebi halinde ilgiliye 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasına istinaden mazeret izni verilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Eklenme Tarihi: 18-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Memur Mazeret İzni

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş