Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Eşi Yurtdışında Görevlendirilen Aday Memura, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108’inci Maddesi Çerçevesinde Aylıksız İzin Verilip Verilemeyeceği Hakkında Görüş

İI Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde aday memur olarak görev yapan …’ın, eşinin Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca Almanya/Nürnberg'te din görevlisi olarak görevlendirildiğini ve bu sürenin de 01/01/2012 tarihine kadar uzatıldığını belirtilerek, ailevi sebeplerden dolayı bir yıl süre ile aylıksız izin talebinde bulunan ilgiliye aylıksız izin verilmesi hususundaki ilgi yazi incelenmistir. 

Bilindigi üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 108 inci maddesinde memurlara aylıksız izin verilmesine iliskin hususlar düzenlenmis olup, mezkur maddenin (E) bendinde, "Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi icin kendilerine aylıksız izin verilenler de dahil olmak iizere burslu olarak ya da bütce imkanlarıyla yetistirilmek iizere yurtdisina gonderilen veya siirekli gorevle yurticine ya da yurtdi§ina atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tabi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmis olan ögrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye gore izin verilenlerin memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izin verilebilir." denilmekte, aynı Kanunun Ek Madde 36 nci maddesinde de memurlar ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel arasından, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından yurt dışında görevlendirme yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümde eşleri yurtdışında görevlendirilen memurlar için bu iznin verilmesinde aday veya asil memur olma gibi bir kayıt getirilmediğinden, ilgili personele mezkur madde hükmü çerçevesinde belirtilen süre kadar aylıksız izin verilebileceği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 14-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş