Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Doğum Sebebiyle Verilen Aylıksız İznin Başlangıç Tarihi Hakkında Görüş

657 sayılı Kanunun 108/B maddesine istinaden verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylıksız izin" başlıklı 108/B maddesinde; "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinde, ilgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verileceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla; mezkur mevzuatta eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren aylıksız izin verileceği, memurun aylıksız izin kullanmakta iken eşinin doğum yapması halinde ise göreve başlama şartı aranmaksızın bu haktan yararlanacağı, iznin doğum tarihinden itibaren yirmi dört ay olarak kullanılabileceği hususları hüküm altına alınmakla birlikte, memurun aylıksız izin kullanma isteğini çalıştığı kuruma bildirmesini müteakip ilgili kurumca en kısa sürede iznin onaylanması gerekmekte olup, söz konusu iznin başlangıç tarihinin idarenin onay yazısında geçmişe yönelik olmayacak şekilde belirtilmesinin uygun olacağı, aylıksız iznin de onay yazısında belirlenen bu tarihte başlatılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 14-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Aylıksız İzin

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.