Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Doğum Sebebiyle Verilen Aylıksız İznin Başlangıç Tarihi Hakkında Görüş

657 sayılı Kanunun 108/B maddesine istinaden verilen aylıksız iznin başlangıç tarihi hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Aylıksız izin" başlıklı 108/B maddesinde; "Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 6 Seri Nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinde, ilgili mevzuatı gereğince aylıksız izinli iken eşi doğum yapan memura, isteği halinde göreve başlama şartı aranmaksızın doğum tarihinden itibaren yirmi dört aya kadar aylıksız izin verileceği ifade edilmektedir.

Bu itibarla; mezkur mevzuatta eşi doğum yapan memura doğum tarihinden itibaren aylıksız izin verileceği, memurun aylıksız izin kullanmakta iken eşinin doğum yapması halinde ise göreve başlama şartı aranmaksızın bu haktan yararlanacağı, iznin doğum tarihinden itibaren yirmi dört ay olarak kullanılabileceği hususları hüküm altına alınmakla birlikte, memurun aylıksız izin kullanma isteğini çalıştığı kuruma bildirmesini müteakip ilgili kurumca en kısa sürede iznin onaylanması gerekmekte olup, söz konusu iznin başlangıç tarihinin idarenin onay yazısında geçmişe yönelik olmayacak şekilde belirtilmesinin uygun olacağı, aylıksız iznin de onay yazısında belirlenen bu tarihte başlatılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 14-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Aylıksız İzin

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!
WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.