Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Mali Hizmet Müdürü Ve Muhasebe Müdürü' Olan Memura, 'Muhasebe Hizmetleri Ve Muhasebe Yetkilisi' Görevinin İkinci Görev Olarak Verilip Verilmeyeceği Hakkında Görüş

Çerkeş Belediyesinde 'Mali Hizmet Müdürü ve Muhasebe Müdürü' olan kişinin Belediyenizde 'Muhasebe Hizmetleri ve Muhasebe Yetkilisi' görevi için ikinci bir görev verilip verilmeyeceği ile ikinci görev verilememesi halinde yapılabilecek işlem hakkında Başkanlığımızın görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 87 nci maddesi ile ikinci görev yasağı getirilmiş ve istisnaları sayılmıştır. Ayrıca, anılan Kanunun 86 ncı maddesinde vekalet görevi verilmesi, 88 inci maddesinde ikinci görev ve 89 uncu maddesinde ise ders görevi verilmesi düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu bağlamda, mezkur Kanunun 88 inci maddesinin birinci fıkrasında,"Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, İkinci görev olarak verilebilir." hükmüne, mezkur Kanunun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86 ncı maddesinde; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır. …

Aynı kurumdan birinci fıkrada sayılan ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, … vekalet aylığı ödenir…

Yukarıda sayılan haller dışında, boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir. …" hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

  • 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde belirtilenlere ikinci görev verileceği anlaşılmış olup, söz konusu personelin yukarıda sözü edilen madde de sayılan görevleri ifa etmek için gerekli unvanlardan birine haiz bulunmaması sebebiyle ikinci bir görev verilemeyeceği,
  • Söz konusu personelin, 657 sayılı Kanunun 86 maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle vekaleten görevlendirme yapılabileceği, mütalaa edilmektedir.
Eklenme Tarihi: 13-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.