Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Mühendis Kadrosunda İstihdam Edilen İlgiliye Aynı Kurum İçerisinde Mesleği İle İlgili Olarak Verilen Diğer Görevlerin İkinci Görev Olarak Değerlendirilmesinin Mümkün Bulunmadığı Hakkında Görüş

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZSU Genel Müdürlüğü Su İnşaat Daire Başkanlığında 2 nci derece mühendis kadrosunda görevli personele, aynı kurum içinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 ve 175 nci maddeleri hükümleri gereğince ikinci görev verilip verilemeyeceği jle ikinci görev verilmesi halinde ise ikinci görev aylığının hesabında hangi kadronun esas alınacağı hususundaki tereddütlerinize ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 nci maddesinde;"Bu Kanuna tabi, kurumlarda çalışan Devlet Memurlarına esas görevlerinin yanında;

A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler,

B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyle, .

1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, eczacılıkları, kimyagerlikleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp,Kurumu Uzmanlıkları

2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetler,

ikinci görev olarak verilebilir." hükmü yer almaktadır

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Su İnşaat Dairesi Başkanlığında Mühendis kadrosunda bulunan personele, aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı, mütalaa edilmektedir.

Eklenme Tarihi: 13-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Mühendis Kadro İkinci Görev İstihdam

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş