Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Harita Mühendisliğinin 2 Nci Görev Olarak Verilmesi Uygun Mütalaa Edilmediği Hakkında Görüş

657 sayılı Kanunun 1327 sayılı Kânunla değiştirilerek yürürlüğe konulmasından önce Belediyelerin elektrik, su, otobüs işletmelerinin 3659 sayılı Kanuna tabi oldukları ve bunların 657 sayılı Kanuna eklenen ek geçici 9 ncu madde ile Devlet Memurları Kanununun kapsamına alındıkları bilinmektedir. Bu durumda genelde Belediye tüzel kişiliğinin içinde ancak ayrı hukuki yapıda kurulmuş bulunan işletmelerin memurlarına 657 sayılı Kanunun değişik 87 ve 88 nci maddeleri uyarınca Belediye bünyesinde 2 nci görev verilmesi mümkün görülmekte bu itibarla İşletme doktorunun Belediye doktorluğunu 2 nci görev usulü ile yürütmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.

Ancak 657 sayılı Kanunun değişik 88 nci maddesinin Belediye Başkan Yardımcısının aynı Belediyenin harita mühendisliği görevini 2 nci görev olarak üstlenmesine cevaz vermediği açıktır. Şöyleki; anılan maddenin konuya ilişkin hükmü “Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan Devlet memurlarına esas görevlerinin yanında; 

  1. Mesleki bilgisi ile ilgili olmak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyla;
  2. Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri, 

İkinci görev olarak verilebilir,” şeklinde düzenlenmiştir. Hükmün başlangıç kısmında yer alan "...kurumlarda..." ve (2) işaretli kısmında yer alan “...asıl görevlerinin bulunduğu..." ifadeleri, Belediye dışında 657 sayılı Kanuna tabı diğer kurumlardaki memurlara 2 nci görev verileceğini belirlemek amacıyla hükmün düzenlendiğini göstermektedir.

Aksine düşünce değişik 88 nci maddenin yukarıda yer verilen bölümünün belediyelerdeki bazı görevlerin sadece belediye memurlarınca 2 nci görev usulü ile yürütülmesini sağlamak amacıyla sevk edilmiş olduğunun kabulünü gerektirir ki bu sonucun terviç edilemeyeceği açıktır.

Bu sebeple Belediye Başkan Yardımcısına Belediye harita mühendisliğinin 2 nci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmemiştir.

Eklenme Tarihi: 13-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.