Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 Nci Maddesinin Uygulanması Bakımından Fakülte Sekreteri Ve Yüksekokul Sekreterinin Daire Başkanı Kadrosuna Denk Olup Olmadığı Hakkında Görüş

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin uygulanması bakımından Fakülte Sekreteri ve Yüksekokul Sekreterinin Daire Başkanı kadrosuna denk olup olmadığını sorduğunuz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 132 nci maddesinde “…Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilenler 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile tecziye edilenler 10 yıl boyunca daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamazlar.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Daire Başkanlığı kadrosunun Bakanlıklarda ve bağlı kuruluşlarında ifa ettiği yönetim faaliyetlerinin hiyerarşik kademelendirilmesi 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunun 15 inci maddesinde

a) Bakanlık merkez teşkilatında: 

  1. Müsteşarlık,
  2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı,
  3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı,
  4. Şube Müdürlüğü,
  5. İhtiyaca göre kurulacak şeflik.

b) Bağlı kuruluşlarda:

  1. Genel Müdürlük, 
  2. Daire Başkanlığı,
  3. Şube Müdürlüğü, 
  4. Şeflik,
  5. Memurluk…” şeklinde gösterilmiştir.

Devlet memurlarının tabi olduğu kadro mevzuatında kadroların karşılıklı denklik, eşitlik, eşdeğerliğini belirleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, memuriyet hukukunda kazanılmış hakların kaybedilmesi sonucunu doğuracak işlemlerde açık bir hüküm, düzenleme veya kuvvetli bir karine bulunmadığı sürece yoruma dayalı, subjektif değerlendirmelere yol açabilecek uygulamalardan kaçınılması, idarede istikrar ve idari işlemlerin belirliliği ilkesine uygun olacaktır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar Üniversiteniz bünyesinde görev yapan “Fakülte Sekreteri” ve “Yüksekokul Sekreteri” unvanlı personelin ifa ettiği görevin önemi, özelliği, yönetim hiyerarşisindeki yeri dikkate alındığında 657 sayılı Kanun 132 nci maddesi hükmünün uygulanmasında Daire Başkanı kadrosuna denk bir görev ifa etmediği değerlendirilmektedir.

 

Eklenme Tarihi: 13-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş