Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Vardiyalı Çalışma Şekline Göre Görev Yapan Devlet Memurlarının Süt İzni Kullandığı Dönemde Hafta Sonu Gündüz Nöbetinde Çalışıp Çalışamayacağı Hakkında Görüş

Vardiyalı çalışma şekline göre görev yapan Devlet memurlarının süt izni kullandığı dönemde hafta sonu gündüz nöbetinde çalışıp çalışamayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çalışma saatleri" başlıklı 99 uncu maddesinde, "Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir.

Bu süre Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir. 

Ancak özel kanunlarla yahut bu kanuna veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma süreleri tespit olunabilir. 

Bakanlar Kurulu, yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilir." hükmü, "Günlük çalışma saatlerinin tesbiti" başlıklı 100 üncü maddesinde, "Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur…." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, anılan Kanunun "Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışma saat ve usulünün tesbiti" başlıklı 101 inci maddesinde, "Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir. 

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez." hükmü yer almaktadır. Mezkur hükme bakıldığında hükümde öncelikle günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekillerinin kurumlarınca düzenleneceği ifade edilmiş, daha sonra ise bu çalışma şeklinde çalışan kadın memurların hamileliği döneminde veya doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiya verilemeyeceği belirtilmiştir. Dolayısıyla, günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan söz konusu kadın memurlara kurumca belirlenen vardiya planı içerisinde sadece gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği değerlendirilmekte olup, hafta sonu gündüz nöbeti verilemeyeceğine veya söz konusu personelin vardiya sistemi dışına çıkarılacağına ilişkin herhangi bir düzenleme mezkur hükümde yer almamaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,

  • Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan kadın memurlara tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenen vardiya planı içersinde gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği, söz konusu personele hafta sonu gündüz nöbeti verilmesinin 657 sayılı Kanuna göre mümkün olduğu,
  • Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan kadın memurların vardiya planının süt izni kullanımı dikkate alınarak hazırlanması gerektiği, mütalaa edilmektedir. 
Eklenme Tarihi: 04-03-2019
İlgili Kategoriler:    Personel Mevzuatı

Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.