Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Mevzuat Bilgi Bankası

Kategori: Sayıştay Kararları

Seminerlere Katılımlarda Mevzuata Aykırılık Taşımadığına Dair Sayıştay Kararı (2018 Tarihli Güncel Karar)

Denetçi sorgusunda; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 21.02.2007 tarih ve 2007/26 no.lu Genelge hükümlerine aykırı olarak belediye personelinin, …….tarafından ……tarihleri arasında …’da …………adı altında düzenlenen programa gönderildiği ve programa katılan personelin konaklama bedelinin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde ödenmeyerek organizasyon firmasına ödeme yapılmasının kamu zararı oluşturduğu iddia edilmiş ise de dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyenin giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; belediyenin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluklar, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler belediyenin giderleri arasında sayılmıştır. Bu hüküm uyarınca belediyenin personeli ve seçilmiş organlarının üyeleri için yolluk ve eğitim gideri gerçekleştirmesi kanunen mümkündür. Sorgu konusu konaklama bedeli de 630.03.05.09.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri kaleminden ödenmiştir.

Her ne kadar Denetçi sorgusunda....

Kararın tam metni için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Eklenme Tarihi: 16-11-2018
İlgili Kategoriler:    Belediye Mevzuatı
Anahtar Kelimeler:   Seminer Sayıştay Kararı

Sayıştay Kararları

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş