Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Tamamlanmış Seminer Detayı

Bu Seminerimiz Tamamlanmıştır!

17- 18 Kasım - Hatay - Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

17/11/2021 - 18/11/2021
Antakya Ottoman Palace Otel & Spa - Antakya / Hatay

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Eğitimi

Belediyeler açısından ciddi bir gelir kalemi olan “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık Bedellerini gösteren raporun nasıl hazırlanması gerektiğine yönelik  ‘’Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlanması’’ konulu eğitimimiz Atık Yönetim Uzmanı ve Kamu Hukuku Uzmanı katılımı ile 17 ve 18 Kasım 2021 tarihlerinde Antakya Ottoman Palace Otel’de gerçekleştirilecektir.

27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ile her belediyeye evsel katı atık toplama ve varsa bertaraf maliyetlerinin evsel katı atık bedeli olarak mükelleflerden alınma imkânı ve zorunluluğu getirilmiştir.

Mevzuata göre evsel katı atık ücretlerinin uyum sağlama süreci 31/12/2021 olup, tüm belediyelerin bu tarihe kadar “Tam Maliyet” ve “Kirleten Öder” ilkelerine uygun adil bir Evsel Katı Atık bedellerini gösteren bir rapor hazırlaması ve Aralık ayı meclisine sunulmak üzere hazır hale getirilmiş olması gerekmektedir. 01.01.2022 tarihinden itibaren mevzuattan kaynaklı zorunlu olarak uygulanacak bu tarife raporunu hazırlamayan Belediyeler, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71. Maddesi gereğince tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde yapılmamasından dolayı kamu zararı meydana getirecektir.

Evsel Katı Atık Tarifesi Yönetmeliği’nin uygulanmasında  hukuki, idari ve operasyonel güçlükler bulunmaktadır. Tüm bu güçlüklerinin yanında, tarife raporu hazırlarken doğru bilinen yanlışlar, hatalı maliyet hesaplamaları, maliyetlerin hatalı dağıtımları gibi birçok konu halihazırda hazırlanan raporlarda maalesef görmekteyiz. Türkiye genelinde yıllardır süre gelen tarife raporunun tam olarak doğru hazırlanamamasından kaynaklı; tam maliyete ulaşılamaması, kirleten öder prensibine aykırı olarak mükelleflerin doğru gruplandırma yapılmayarak  adil bir evsel atık ücretinin belirlenememesi ve evsel katı atık tarife raporlarının birçok mükellef tarafından yargıya taşınması ve mahkemelerce tarife raporlarının defaatle iptal edilmesi gibi birçok konuda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır.

Bu nedenle mevzuat hükümlerinin uygulanması ve yerine getirilmesini sağlayan, olası yargı denetimlerine karşı kuvvetli argümanları bulunan ve en önemlisi de belediyelerin sorunu haline gelen kamu hizmetlerinin finansmanı ve ilave gelir ihtiyacı sorununa kesin ve net çözüm durumundaki bu gelirin alınmasını sağlayabileceğiniz eğitim programına katılımınız için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Hazırlanmış olan bu eğitim programında maliyet vb. verilerini getiren belediyelere özel çalışma ile tarife hesaplamaları yapılacaktır. Hazırlamış olan belediyelerin tarife raporları kontrol edilecek ve hata var ise düzeltme yapılacaktır. Ayrıca eğitime katılan belediyelerle konuyla ilgili yargı kararları ücretsiz olarak paylaşılacaktır.

Eğitim Konuları

 • Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Süreci
 • Evsel Katı Atık Toplama ve Bertaraf Maliyetlerinin Hesaplanması
 • Evsel Katı Atık Maliyetlerinin Üreticilere Dağıtan Tarifelerin Hazırlanması
 • Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Sorumlulukları
 • Evsel Atık Açısından Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi Yetki Durumu
 • Çeşitli Nedenler Büyükşehir Belediyesi Tarafından Uygulamaya Alınmaması
 • Tarife Raporu Hesaplama Yöntemleri
 • Dikkat Edilmesi Gerekenler
 • Sözleşme Yapma Zorunluluğu
 • Emsal Yargı Kararları
 • Yargı Kararlarının Uygulamaya Etkileri
 • Yönetmelik Uzayacak mı?
 • Evsel Ücreti Almayan Belediyeler Açısından Kamu Zararı Doğar mı?
 • Maliyet ve Mükellef Sayılarının Tam Olarak Tespit Edilememesi
 • Sürdürülebilir Bir Atık Yönetimi İçin Evsel Atık Ücreti Alınmalı mıdır?
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Evsel Atık Tarifeleri İle İlgili Güncel Görüşleri
 • Su Abonesi Olmayan Atık Üreticilerinin Tam Maliyete Dahil Edilmesi
 • Mükelleflerin fiili grubuna göre değil de farklı grupta atık ücreti tahakkuk ettirilmesi
 • Atık Bedellerinin Su Faturasına Yansıtılması
 • Atık Üretmeyen Mükelleflerden Yüksek Tutarlı Atık Bedeli Talep Edilmesi
 • Çevre Belediyelerde ki Atık Bedelleri Arasında Büyük Fark Oluşması
 • Diğer Konular

Eğitmenlerimiz

Vizyonder Uzman Eğitmen Kadrosu / Atık Yönetimi ve Kamu Hukuku Uzmanı

Ücret & Ücrete Dahil Olan Hizmetler

Ücret :
2 Gün 10 Oturum - Kişi Başı : 2.500 TL + KDV

Ücrete Dahil Olan Hizmetler:
Eğitim, öğle yemeği, kahve molası ikramları, katılım belgesi, eğitmenlerimiz tarafından hazırlanmış eğitim ders notları dahildir.

Seminere Katılabilmek İçin

 1. Vizyon Eğitim ve Danışmanlık Derneğinin TC Halk Bankası Antalya Kepez Şubesindeki IBAN: TR98 0001 2009 5080 0016 1000 34 no.lu hesabına havalenin yapılmış olması gerekmektedir.
 2. Düzenlenen ödeme emri belgesinden 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na tabi kurumlar tarafından KDV hariç tutar üzerinden binde 9,48 oranında damga vergisi kesintisi yapılmalıdır. Havale ya da EFT ücreti kesinlikle kesilmemesi gerekmektedir. Damga vergisi kesintisi yapıldığına ilişkin muhasebe işlem fişinin 0(850) 811 2016 no.lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.
 3. Programa katılacak olan kişinin ekte yer alan Başvuru Formuna işlenerek (iki kişilik odada kalacakların, birlikte kalacakları kişileri belirterek), banka dekontuyla  birlikte (0850)   811   2016   no.lu   faksımıza  fakslanması veya bilgi@vizyonder.org.tr adresine mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
 4. Seminerin yapılacağı Otelde rezerve edilen odaların sınırlı olması nedeniyle, başvurularda son günün beklenmemesi, son başvuru tarihinden sonra yapılacak başvurularda ise önceden VİZYONDER ile irtibata geçilmesi, teyit alındıktan sonra başvuru işleminin  gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Seminer Giderleri Nasıl Ödenecek

4734 Sayılı kanun gereğince bir “hizmet” olan eğitim, kurs ve seminer faaliyetleri, bunu düzenleyen kuruluştan satın alınabilecek ve karşılığında fatura alınacaktır. Söz konusu hizmetin kurum bütçesinden doğrudan temin ile ödemesi mümkündür. Seminer giderleri; Analitik Bütçe Sisteminde Ekonomik Sınıflandırmanın 03.5.9.03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri veya 03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları kodundan karşılanacaktır. Yukarıda belirtilen Eğitim Seminer Hizmeti, anılan Otel’de söz konusu tarihte ve yukarıda belirtilen konularda sadece Derneğimizce sunulduğundan, bu hizmeti 4734 sayılı Kanunun 22/a veya 22/d fıkraları kapsamında temin edebilirsiniz. Seminerlere Katılımlarda Mevzuata Aykırılık Taşımadığına Dair Sayıştay Kararı ve Kamu Personellerinin seminere katılmasında kamu hizmetlerine ilişkin olduğuna dair sayıştay kararları (Güncel 2018 tarihli) için bizimle iletişime geçiniz.

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Eğitimine Kimler Katılmalıdır?

 • Çevre Mühendisleri
 • Çevre Koruma Birim Çalışanları (Varsa)
 • Temizlik İşleri Birim Çalışanları
 • Mali Hizmetler Birim Yöneticisi
 • Gelir Birim Çalışanları
 • Temizlik İşleri Birim Yöneticileri 
 • Atık Yönetimi Birim Çalışanları (Varsa)
 • Tahakkuk ve Tahsilat Birim Çalışanları
 • Muhasebe Yetkilileri
 • Diğer İlgili Birim Çalışanları

Sizi Bilgilendirelim

Düzenlenecek seminerlerden haberdar olmak için lütfen bilgilerinizi bırakın.
İsim Soyisim
Kurum
E-Posta
Telefon
Sizi ne zaman arayalım?
Güvenlik Kodu
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Seminer Başvuru Formu Seminer Başvuru Formu
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.