Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testi - 3

1)
Aşağıdakilerden hangisi Belediye başkanlığı görevini sona erdiren hallerden biridir?
  
2)
5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre belediye sınırları içinde mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, bölünmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesi, belediye meclisinin kararı ve kaymakamın görüşü üzerine aşağıdakilerden hangisinin onayı ile olur?
  
3)
Bir il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüştürülebilmesi için son nüfus sayımına göre toplam nüfusunun en az kaç bin olması gerekmektedir?
  
4)
Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde İkinci ve üçüncü sınıf gayrisıhhi müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırma ve denetleme görevi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  
5)
Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, büyükşehir belediyesi encümen toplantılarına kim başkanlık eder?
  
6)
Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye başkanının görev ve yetkilerinden biri değildir?
  
7)
Büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
  
8)
Belediye başkanları kaç yıl için seçilir?
  
9)
Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanının görev ve yetkilerinden biridir?
  
10)
Aşağıdakilerden hangisi belediye başkanları için getirilen kısıtlamalardan biridir?
  
11)
Büyükşehir belediye meclisinin bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok kaç gündür?
  
12)
Büyükşehir belediyesindeki imar komisyonu en fazla kaç iş günü içerisinde kendisine havale edilen işleri sonuçlandırır?
  
13)
Büyükşehir belediye meclisinin kurduğu ihtisas komisyonları en çok kaç kişiden oluşabilir?
  
14)
Aşağıdakilerden hangisi Büyükşehir Meclisi tarafından kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından biri değildir?
  
15)
Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediye meclisi tarafından kurulması zorunlu ihtisas komisyonlarından biri değildir?
  
16)
Aşağıdakilerden hangisi büyükşehir belediyesinin görev yetki ve sorumluluklarından biri değildir?
  
17)
Aşağıdakilerden hangisi Belediye Gelirlerinden biri değildir?
  
18)
Aşağıdakilerden hangisi Belediye Gelirleri Kanunu'nda sayılan belediye vergilerinden biri değildir?
  
19)
Büyükşehir belediye meclisinin feshine neden olan eylem işlemlere katılan büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının görevlerine aşağıdakilerden hangisinin kararı ile son verilir?
  
20)
Büyükşehir Belediyelerinde görevlendirilecek danışmanlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  
Test sonuçlarınızı bizimle de paylaşmak, sonuçlarla ilgili fikir ve önerilerimizi almak için lütfen E-Posta adresinizi giriniz
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş