Kapat

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testi - 2

1)
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin görevlerinden biri değildir?
  
2)
Belediye sınırları il sınırı olmayan illerde, köye yönelik hizmetler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün kaldırılmasından sonra aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilmektedir?
  
3)
Aşağıdakilerden hangisi belediyenin görev ve sorumluluklarından biri değildir?
  
4)
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yetki ve imtiyazlarındandır?
  
5)
Belediye başkanı veya belediye meclis üyeliğine seçilebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir ?
  
6)
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin yetki ve imtiyazlarındandır?
  
7)
Aşağıdakilerden hangisi belediyelerin haczedilemez mal veya gelirleri arasında yer almaz?
  
8)
Belediye, aşağıda belirtilen hizmetlerini Danıştay’ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla en fazla kaç yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir?

-Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek.
-Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek.
-Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak.

  
9)
Aşağıdakilerden hangisi Belediye meclisinin görev ve yetkilerinden biridir?
  
10)
Aşağıdakilerden hangisi Belediye meclisinin görev ve yetkilerinden biri değildir?
  
11)
Belediye sınırları il sınırları olan büyükşehir belediyelerinde il çevre düzeni planı aşağıdakilerden hangisi tarafından onaylanır?
  
12)
5393 sayılı Belediye Kanununa göre, belediyenin bütçe ve kesin hesabını kabul etme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
  
13)
Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilanını izleyen kaçıncı gün kendiliğinden toplanır?
  
14)
Aşağıdakilerden hangisi belediye meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?
  
15)
Aşağıdakilerden hangisi belediye encümeninin görev ve yetkilerinden biridir?
  
16)
Belediyenin mali işlemler dışında kalan diğer idari işlemleri, hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından aşağıdakilerden hangisi tarafından denetlenir?
  
17)
Hangi belediyelerde denetim komisyonu oluşturulması zorunlu değildir?
  
18)
Denetim Komisyonu kaç meclis üyesinden oluşur?
  
19)
5393 sayılı Belediye Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi belediyenin giderleri arasında yer almaz?
  
20)
5393 sayılı Kanuna göre, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan belediye organları veya bu organların üyeleri, kesin hükme kadar hangi makam tarafından görevden uzaklaştırılabilir?
  
Test sonuçlarınızı bizimle de paylaşmak, sonuçlarla ilgili fikir ve önerilerimizi almak için lütfen E-Posta adresinizi giriniz
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Kamu İhalelerinde Uzman Rehberlik Sektöründe uzmanlaşmış danışman kadromuz, kamu ihaleleri konusundaki derin bilgi ve deneyimleriyle size en doğru rehberliği sunuyor. Kamu kurumları ve özel sektör için ihale süreçlerini etkili şekilde yönetmek amacıyla buradayız.

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Yetkili Acentamız

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş