Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İç Kontrol Eğitimleri

Ön Mali Kontrol Eğitimi

Ön Mali Kontrol Eğitimi

Mali Hizmetler Birimi yeni kamu mali yönetim sisteminin yürütülmesinde yegane fonksiyonları olan birimdir. Bu fonksiyonların en önemli kısımlarından birisi de iç kontrol ve ön mali kontroldür. Kamu mali yönetim sisteminin getirdiği yeniliklerin başında Yönetim Sorumluluğu modeli gelmektedir. Bu modelde harcama birimlerine bütçe, yetki ve sorumluluk verilmekte, mali sürecin önemli bir kısmı harcama birimleri eliyle yürütülmektedir. Ancak bu birimlere sınırsız mali mevzuat konusunda bilgi vermek amacıyla mali hizmetler biriminin içinde ön mali kontrol birimi oluşturulmuştur. Bu birimin çok önemli fonksiyonları vardır. Yasal olarak da yürütmek zorunda olduğu ön mali kontrol işlemleri vardır.

Eğitim Konuları

 • Genel olarak yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi
 • İdare açısından yeni kamu mali yönetim ve kontrol sistemi
  • Mali Hizmetler Biriminin Fonksiyonları
  • İç Kontrol
  • Mali Hizmetler Biriminin Ön Mali Kontrol Fonksiyonu
  • Mali yönetim, kontrol ve denetimde bilgisayar uygulamaları
 • Tüm Aşamalarıyla Taahhüt Aşamasında Ön Mali Kontrol
  • Bütçe ve Ön Mali Kontrol
  • Ödeme Emri Belgesi üzerinde Ön Mali Kontrol Risk Alanlarının Tespiti
  • Mali Hizmetler Birimin Ön Mali Kontrolüne Tabi Diğer İş ve İşlemler
  • Ödenek aktarımında ön mali kontrol biriminin fonksiyonları
  • Harcırah Uygulamalarında ön mali kontrol
  • Damga vergisi ve diğer vergi stopajı uygulamalarında Ön Mali Kontrol
  • İhale Mevzuatı Bakımından Ön Mali Kontrol İşlemleri
  • Kamu ihale mevzuatı ve ön mali kontrol
  • Ön mali kontrolde ihale açısından kontroller
  • Taahhüt evraklarının ve sözleşme tasarılarında ön mali kontrol
  • Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) yapılacak alımlarda Ön Mali Kontrol
  • Harcama yetkilisi ve ihale komisyonlarının görevleri
 • Kamu Personel Mevzuatı Bakımından Ön Mali Kontrol
  • Kadro dağıtım cetvellerinde ön mali kontrol
  • Seyahat kartı listeleri ve ön mali kontrol işlemleri
  • Geçici işçi pozisyonları ve ön mali kontrol işlemleri
  • Yan ödeme cetvelleri ve ön mali kontrol işlemleri
  • Sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinde ön mali kontrol işlemleri
  • Ön mali kontrol bakımından Sayıştay denetimleri
 • Genel Olarak Kamu İhale Mevzuatı Açısından Ön Mali Kontrol
  • Kamu ihale mevzuatı ve ön mali kontrol
  • Ön mali kontrolde ihale açısından kontroller
  • Taahhüt evraklarının ve sözleşme tasarılarında ön mali kontrol
  • Devlet Malzeme Ofisi'nden (DMO) yapılacak alımlarda Ön Mali Kontrol
  • Harcama yetkilisi ve ihale komisyonlarının görevleri
 • Ön Mali Kontrol Soru ve Cevap

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 2 gün, 12 saattir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş