Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Genel Eğitimler

Mahalle ve Köy Muhtarlarına Yönelik Eğitim

Mahalle ve Köy Muhtarlarına Yönelik Eğitim

Muhtarları alanlarında bilgi sahibi yapmak ve işlerinde yol haritası çizmek amacıyla Vizyonder olarak muhtarla yönelik mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatılması, muhtarların kamu hizmetlerini etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunması, sorunların en kısa sürede yetkililere iletilmesi amacıyla hizmetiçi eğitim düzenleyerek böyle bir çalışmaya imza atmanın mutluluğu içindeyiz.

Eğitim, Vizyonder olarak üzerinde hassasiyetle durduğunuz en önemli konuların başında geliyor. Günümüzde insanın işini en iyi şekilde yapabilmesinin en önemli yolunun işini bilmekten geçmekte olduğu ve insanların ancak, alanıyla ilgili derin bilgi sahibi olmaları durumunda kaliteli bir hizmet sunabildiği kaçınılmaz bir gerçektir.

Statü olarak muhtarlar, devlet memuru gibi görevlerini yürütürler. Seçilmiş muhtarlar mahallenin gelişmesinde ve kalkınmasında planlar ve projeler hazırlamakla yükümlüdürler. Kısaca muhtarlar mahallede meydana gelen tüm problemlerle ilgilenmek mecburiyetindedir ve halkın bilgilendirilmesini sağlarlar.

Muhtarlıklar; kendisine ulaşan tüm sorun, görüş ve talepleri çözülmesi için ilgili kurumlara ileten ve takibini yapan koordinasyon merkezidir. Muhtarlara düşen görev oldukça fazla ve önemlidir. Vatandaşların sorun ve beklentilerinin ilk iletildiği birim muhtarlıklardır. Muhtarların kamu kurumları ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü ve muhtarların sorumluluklarının çok fazla olduğu bilinmektedir. Bu anlamda belediyeler, kaymakamlıklar ve valilikler muhtar ve heyetlerine yönelik eğitim desteği sağlamalıdırlar. Muhtar ve heyetlerine yönelik verilen eğitim toplantıları aslında vatandaşlara verilen bir eğitim toplantısıdır.

Vizyonder olarak; Muhtarların Kamu Hizmetlerini etkin, etkili, verimli ve güvenli bir şekilde verilmesini ve sorunların olabildiğince en kısa zamanda ilgili yetkili kurumlara iletilmesi amacıyla kamu hiyerarşisinin tanıtılması, muhtarlık kuruluş ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumluluklarının, nüfus mevzuatından doğan yetki ve sorumlulukları ile aşağıda detayları verilen diğer konularda muhtarlara yönelik eğitimler düzenliyoruz.

Mahalle ve Köy Muhtarlarına Yönelik Eğitim Konuları

Mahalle Muhtarları İle İlgili Kanunlar

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • Şehir Ve Kasabalarda Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun
 • Şehir Ve Kasabalardaki Mahalle Muhtar Ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü
 • Mahalli İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları Ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun
 • Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasası
 • Türk Medeni Kanunu
 • Nüfus Hizmetleri Kanununda Muhtarlıkla İlgili Hükümler
 • Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelikte Muhtarlarla İlgili Hükümler
 • Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği ve Yönergesinde Muhtarlarla İlgili Hükümler

Mahalle Muhtarının Görev Yetki ve Sorumlulukları

 • Güvenlik Hizmetleriyle İle İlgili Görevleri
 • Eğitim Hizmetleri İle İlgili Görevleri
 • Askerlik Hizmetleri İle İlgili Görevleri
 • Nüfus ve Vatandaşlık İle İlgili Görevleri
 • Sağlık Hizmetler İle İlgili Görevleri
 • Hayvancılık ve Tarım İle İlgili Görevleri
 • Tebligat Kanunu İle İlgili Görevleri
 • Yargı ve Adalet İle İlgili Görevleri
 • Diğer Çeşitli Mevzuat Hükümleri İle İlgili Görev ve Yetki ve Sorumlulukları

Mahalle Muhtarları Hakkında Genel Bilgilendirmeler

 • Mahalle Muhtarı Ve Köy Muhtarı Arasında Ki Farklar Nelerdir?
 • Mahalle Muhtarının Niteliği ve Önemi
 • Mahalle Muhtarı Nasıl Seçilir?
 • Mahalle Muhtarının Göreceği Görevler Nelerdir?
 • Mahalle Muhtarına Düşen Yükümlülükler Nelerdir?
 • Mahalle Muhtarının Özlük Hakları Nelerdir?
 • Muhtarlık Ödenekleri ve Harç Gelirleri
 • Mahalle Muhtarının Sosyal Güvenliği
 • Mahalle Muhtarının İzin Hakkı
 • Mahalle Muhtarının İstifa Hakkı
 • Mahalle Muhtarına Vekalet
 • Görevini Yapmayan Muhtara Uygulanacak İşlem
 • Görevleri ile İlgili Suç İşleyen Muhtar Hakkında Ne Gibi İşlem Uygulanır?
 • Mahalle Muhtarlığının Sona Ermesi
 • Mahalle Muhtarlığının Çeşitli Kuruluşlarla veya Mercilerle İlişkileri
 • Mahalle İhtiyar Heyeti
 • Mahalle İhtiyar Heyetinde Boşalma Olursa Ne Gibi İşlem Yapılır?
 • Mahalle İhtiyar Kurulunun Görevleri
 • Mahalle İhtiyar Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları
 • İhtiyar Kurulu Üyelerinin Özlük Hakları
 • Mahalle Muhtarları Bireysel ve Kişisel Gelişim Eğitim Semineri
 • Etkili ve Etkin Muhtarlık Sistemi
 • Liderlik
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Muhtarlık müessesinde Halkla İlişkiler

"Muhtar Adayları için 2024 Seçimlerini Kazanma Rehberi" adlı kitabımız şimdi raflarda! Bilgi almak ve sipariş vermek için hemen tıklayın. Geleceğinizi şekillendirin, başarıya giden yolda ilk adımı atın!

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.