Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Eğitimi

Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Uygulama İlkeleri
  • Temel İlkeler
  • İhale Komisyonu
  • İhale Dokümanının Hazırlanması
  • İhale İşlem Dosyası
 • İhaleye Katılım Kuralları
  • Yaklaşık Maliyetin Tespiti
  • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları
  • İhale Dışı Bırakılma Durumları
  • İhaleye Katılamayacak Olanlar
  • Şartnameler
  • Onay Belgesi
  • İş Ortaklığı
  • İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi
 • İhale Usulleri ve Uygulaması
  • İhale Usulleri
  • Açık İhale Usulü
  • Doğrudan Temin Usulü
  • Fatura Karşılığı Alım Usulü
  • İhalenin İlanı
  • İhale İlânlarında Bulunması Zorunlu Hususlar
  • İlânın Uygun Olmaması
  • İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar
  • İhale Dokümanının Verilmesi
  • İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması Halinde İlan
  • İhale Tarihinin Belirlenmesi
 • Tekliflerin Verilmesi
  • Tekliflerin Hazırlanması Ve Sunulması
  • Geçici Teminat Ve Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
  • Geçici Teminatların İadesi
 • Tekliflerin Değerlendirilmesi
  • Tekliflerin Açılması, Değerlendirilmesi Ve İhale Kararları
  • Uygun Bedelin Tespiti
  • Tekliflerin Aynı Olması
  • Komisyonların İhaleyi Yapıp Yapmamakta Serbest Olması
  • Kararlarda Belirtilmesi Gereken Hususlar
  • İhale Kararlarının Onayı Veya İptal Edilmesi
  • Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi
  • Sözlü Teklif İstenmesi
  • Yazılı Teklif İstenmesi
  • Sözleşmeye Davet
  • Kesin Teminat
  • Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev Ve Sorumluluğu
 • Sözleşmenin Yapılması
  • İhalenin Sözleşmeye Bağlanması
  • Sözleşmede Yer Alması Zorunlu Hususlar
 • Sözleşmenin Uygulanması
  • Fiyat Farkı
  • Mücbir Sebepler
  • Denetim, Muayene Ve Kabul İşlemleri
  • Kesin Teminatların Geri Verilmesi
  • Sözleşmede Değişiklik Yapılması
  • Sözleşmenin Devri
  • Birliğin Sözleşmeyi Feshetmesi
  • Sözleşmenin Feshine İlişkin Düzenlemeler
  • Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi
  • Sözleşmede Belirtilen İşin Artış Ve Azalışı
 • Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği Diğer Hükümler
  • Ceza Ve Yasaklama
  • Sürelerin Hesabı
  • Tebligat
  • Yeniden Değerleme Katsayısının Uygulanması
  • Parasal Limitler
 • Vizyonder – Soru Cevap

Eğitime Kimler Katılabilir

Köylere hizmet götürme birliği ihale yönetmelik eğitimine, başta ihale ve satınalma işlemlerini yürütenler olmak üzere tüm birlik çalışanlarının katılması önerilmektedir.

Eğitimin Süresi

Vizyonder, Köylere hizmet götürme birliği ihale yönetmelik eğitimi için 1 gün, 6 saat olarak öngörmektedir.

İlgili Terimler: köylere hizmet birliği eğitim, köylere hizmet birliği ihale eğitimi, khg birliği ihale yönetmeliği, köylere hizmet götürme birliği ihale yönetmeliği

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.