Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Genel Eğitimler

İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi

İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi

Belediye ve Büyükşehir Belediye Mevzuatı

 • Çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanlığının 15.05.2013 tarihli resmi gazetede 28648 sayı ile yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik gereği,
 • 09.06.2008 tarihli resmi gazetede 26901 sayı ile yayınlanan Ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik gereği,
 • 31.07.2012 tarihli resmi gazetede 28370 sayı ile yayınlanan Başbakanlık Karayolu Trafik güvenliği stratejisi eylem planı genelgesi gereği kurum ve kuruluşlarda görevli araç kullanan tüm personelin almaları gereken eğitimdir.

Eğitimin Hedefi: 

Her sene ülkemizde 12 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmekte ve 126 bin kişi de yaralanmaktadır. 2918 sayılı trafik kanunu ile trafik kazalarında asli kusurlu görülen sürücüler bilinçli taksir ile ölüme sebebiyet vermekle yani cinayet ile yargılanmaktadırlar.

Yeni Düzenlemeler ile yayaların yaya geçitlerindeki hakları ve diğer trafik kurallarına uyum ile ilgili denetlemeler ve buna bağlı kurallar düzenlenmiştir. Sürücüler  MOBESE, EDS kameraları, Gezici radar cihazlı araçlar ve sivil denetim ekipleri tarafından 7/24 gözlemlenmekte ve ayrıca 28 bin fahri trafik müfettişi ile 80 bin polis memurunu da ayrıca ceza tutanak makbuzları verilerek, gördükleri trafik ihlalleri hakkında işlem yapılması istenmiştir.

Bu şekilde sürücüler trafikte sürekli olarak gözlemlenmekte ve sistem hata yapan sürücülere otomatik olarak trafik cezalarını yazarak göndermektedir. Ayrıca devlet yollarında ve otobanlarda 2 nokta arası hız / zaman ölçümleri yapılmakta ve ortalama hız sınırlarını aşan sürücülere de ceza yazılmaktadır, Otoban gişelerinde gişelerden geçiş sürati olan 30 km limitini aşan sürücüler de denetimlere takılmaktadırlar.

Bu Eğitimin amacı; Sürücülerin Trafikte Defansif araç kullanmalarını, kazasız ve cezasız sürücüler olmalarını ve diğer sürücülerden kaynaklanan riskleri algılamalarını ve konsantrasyonlarını geliştirmelerini sağlayarak kurallara uygun araç kullanımlarını sağlamak ve olası acil durumlarda diğer sürücülerden farklı olarak ofansif araç kullanarak daha hızlı ve daha güvenli araç kullanacak duruma gelmelerini sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

İleri Sürüş Teknikleri Eğitimleri, TEORİK + PRATİK eğitim olarak verilmekte ve eğitim sonunda katılımcılara İleri sürüş teknikleri belgesi verilmektedir.

Eğitim programının 7 temel amacı vardır ;

 • Sürücülerin trafikte daha bilinçli araç kullanmalarını sağlamak,
 • Sürücülere otomobillerin teknik donanımları hakkında (ABS, ESP) gerekli olacak ön bilgileri vermek,
 • Güvenli sürüş yöntemlerini ve trafikte karşılaşılabilen sorunları uygulamalı bir şekilde göstermek (Engelden kaçma, takip mesafesi),
 • Olası kazalara karşı savunmayı öğretmek, tehlikeleri önceden görmelerini sağlamak,
 • Hava, yol ve trafik şartlarının sürüşteki etkilerini ve uygulanması gereken doğruları öğretmek.
 • Direksiyon hakimiyeti sağlama, manevra becerilerini geliştirmek,
 • Sürüş sırasındaki algılama, uygulama, soğukkanlılık yeteneklerini arttırmalarını sağlamak.

Pratik Eğitim İçeriği

Programın ilk bölümünde Trafikte güvenli bir sürüş için gerekli temel eğitimlere ek olarak, ABS fren sistemi ve fren tekniği, sollama prensipleri, gece sürüşü ve problemleri, değişik hava şartlarında sürüş, virajların genel prensipleri, virajlarda kontrol, fren ve vites değiştirme noktaları ile güvenli bir dönüş için yapılacak hazırlıklar gibi konular detaylı olarak işlenmektedir.

Otomotiv üreticileri, Sürüş sırasında yapılan hataları ve kontrol kayıplarını en aza indiren ABS, ESP gibi güvenlik ekipmanları ile donatılmış araçlar üretmektedir. Bu güvenlik ekipmanlarının kullanımının, sürücülere tanıtılması ve güvenli bir ortamda pratik yaptırılması gerekmektedir.

Ülkemizde verilen yetersiz sürüş eğitimi, bununla beraber sürücülerin kişisel becerileri ile hareket ederek riskleri daha da arttırması, maddi ve geri dönüşü olmayan manevi kayıplara neden olmaktadır.

Sürücülerin güvenlik ekipmanlarının yeteneklerinden tam olarak yararlanmaları ve riskli durumların önceden algılanmasını sağlamak için, değişik yol tutunma şartları yaratarak engelden kaçma, virajda önden kayma ve arkadan savrulma, fren, engelden kaçma, dar alan hızlı geçişleri, optik yanılma manevraları ve slalom istasyonları ile bu güvenlik sistemlerinin pratiği yaptırılmaktadır.

Pratik eğitimlerde kritik fren ve savrulma egzersizleri trafiğe kapalı eğitim parkurlarımızda uzman eğitmenler eşliğinde yapılmaktadır.

Programda 7 temel teknik yer almaktadır;

 • Kaygan zeminlerde kalkış ve hızlanma
 • Kuru ve kaygan zeminde frenaj
 • Engelden kaçma ve frenaj
 • Takip mesafesi ve panik fren
 • Kaygan zeminli virajda frenaj
 • Virajda, önden kayma ve arkadan savrulma
 • Slalom

Teorik Ve Pratik Eğitim Konu Başlıkları

 • İdeal dönüş çizgisi
 • Geometric line
 • Racing line
 • Fren noktası
 • Dönüş noktası
 • Apex noktası
 • Çıkış noktası
 • Ağırlık transferinin dönüşe etkileri
 • Akselerasyon bölümü
 • Dengeli gaz

Katılımcı Aracı İle Egzersizler

 • Slalom
 • Geri slalom
 • El freni ile dönüşler
 • Dar alan geçişleri
 • Optik yanılma
 • Ağırlık transferi kullanılarak ani manevra yapma
 • ABS ve ESP kullanımı egzersizleri
 • Viraj dönüş teknikleri

“Eğitim sonunda katılımcılara anlatılan konular ile ilgili bir test uygulanmaktadır.”

Kimler Bu Eğitimi Almalıdır?

Orta düzey makam sürücüleri, ambulans sürücüleri, itfaiye ve AFAD sürücüleri, para nakli yapan zırhlı araç sürücülerinin alması zorunlu olan eğitimdir.

Eğitim Süresi

Program Süresi: 7 Saat

Eğitim Etapları

 • Ön test ( yazılı )
 • İleri Sürüş Teknikleri (Teorik)
 • Trafikte ve trafiğe kapalı alanda (Pratik )
 • Son test ( yazılı )

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş