Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori İhale Mevzuatı Eğitimleri

Kamu İhalelerinde Şikâyet ve İnceleme Eğitimi

Kamu İhalelerinde Şikâyet ve İnceleme Eğitimi

İhalelere Yönelik Başvurular Eğitimi (Şikâyet-İtirazen Şikâyet) (İdareler İçin)

Kamu kaynağının tamamına yakınının ihaleler yoluyla harcandığı günümüzde hem kamu idareleri yetkili ve çalışanları, hem de piyasa ve firmalar için Kamu İhale Mevzuatı çok önem arz etmektedir. Kamu görevlilerinin sorunsuz ve şikâyetsiz olarak ihale ve tedarik faaliyetlerini yürütmeleri iyi bir eğitim ve bu eğitime istinaden mevzuata hâkim olmakla mümkündür.

Eğitimin Amacı

Bu eğitim; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelere ilişkin şikayet ve itirazen şikayet başvurularına ilişkin getirilmiş kurallar ve mevzuatta yapılan son değişiklikler ile uygulamada karşılaşılması muhtemel uyuşmazlık kaynaklarına ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılmakta ve katılımcıların ihalelerde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda uygulamaları gereken kurallara hakim olmaları sağlanarak, ihale süreçlerindeki uyuşmazlıkları mevzuata uygun olarak sonuçlandırabilmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • Tanımlar
 • Başvuru yolları
 • Başvuru ehliyeti
 • Başvuru süreleri
 • Başvuruların şekil unsurları
 • Başvuruların yapılacağı yerler
 • İdare tarafından yapılacak inceleme
 • Alınacak kararlar
 • Karalarda bulunacak hususlar
 • Karar gereklerinin yerine getirilmesi
 • Kurum tarafından yapılan inceleme
 • Alınacak kararlar
 • Karalarda bulunacak hususlar
 • Kararların uygulanması
 • Bildirim ve tebligat esasları

Eğitim Konuları

 • Başvuru Yolları
 • Başvuru Ehliyeti Ve Şikayet Başvurusunda Bulunabilecekler
 • Başvuru Süreleri Ve Sürelerle İlgili Genel Esaslar
 • Başvuruların Şekil Unsurları
 • Başvuruların Yapılacağı Yerler
 • Şikayet Başvurusu Üzerine İdare Tarafından Yapılacak İşlemler
 • Şikayet Başvurusu Üzerine İnceleme
 • Alınacak Kararlar
 • Kararlarda Bulunacak Hususlar
 • Karar Gereklerinin Yerine Getirilmesi
 • İtirazen Şikayet Başvurusu Üzerine Kamu İhale Kurumu Tarafından Yapılacak İşlemler
 • İtirazen Şikayet Başvuruları
 • Doğrudan Kamu İhale Kurumuna Yapılması Gereken Başvurular
 • Başvuru Üzerine Yapılacak İşlemler
 • Ön İnceleme Konuları Ve Ön İnceleme Üzerine Yapılacak İşlemler
 • Ön İnceleme Konularına Aykırılık Üzerine Alınacak Kararlar
 • Kamu İhale Kurumu Tarafından İnceleme
 • Bilgi Ve Belge İstenilmesi
 • Dinleme Toplantısı
 • Kurul Tarafından Alınacak Kararlar
 • Kararlarda Bulunacak Hususlar
 • Kararların Uygulanması
 • Bildirim ve Tebligat Esasları
 • Yazım Hatalarının Düzeltilmesi
 • Soru ve Cevaplar ( Sorular eğitimin daha verimli geçmesi amacıyla eğitim esnasında, konu anlatımları yapılırken alınmakta ve eğitimler interaktif olarak gerçekleştirilmektedir.)

Eğitime Kimler Katılmalıdır?

 • İhale Komisyon Üyeleri ve Başkanları
 • Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlileri
 • İhale Sürecinin Herhangi Bir Yerinde İmzası Bulunanlar,
 • İdare Hukuk Birim Çalışanları
 • İhalelere Yönelik Başvuru Süreçlerini Öğrenmek İsteyen Herkes

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 1 gün, 6 saattir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

 

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; Kamu İhale Kurumunda uzun yıllar görev yapmış İhale Hukukçusu, İhale Uzmanı ve ihale hukuku öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimiz, ihale mevzuatı ile ilgili yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

“Eğitmenizi Siz Belirleyiniz”

 • Kamu İhale Kurumu – İhale Uzmanı
 • Sayıştay Uzman Denetçisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Uzmanı
 • İçişleri Bakanlığı – Mülkiye Müfettişleri
 • İç Denetçi
 • Üniversite - İhale Hukuku Öğretim Görevlisi (Prof. Dr)
 • İhale Hukuku Uzmanı
 • Yeminli Mali Müşavir ve Mali Müşavirler
 • İhale Hukuku Avukatı
 • İhale Mevzuatı Bilirkişi
 • Özel Sektörde Üst Düzey Yönetici ( İhale Uzmanı)
 • Ulusal Düzeyde İhale Alanında Uzman Tanınmış Popüler Eğitimci
 • Mesleki Açıdan Uzmanlaşmış Ulusal veya Uluslararası Bürokrat

Önemli Not: Seçmiş olduğunuz eğitmenlerden eğitim sonrasında yapılacak anket sonuçlarında eğitmenden memnuniyet oranı %80’nin altında çıkması durumunda aynı eğitim seçeceğiniz başka bir uzmanımız tarafından ÜCRETSİZ verilecektir.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
 
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş