Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Evlendirme Memurları Eğitimi

Evlendirme Memurları Eğitimi

Eğitim Konuları

 • 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu
  • Kişiler Hukuku
   • Kişiliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi
   • Kişinin Hak ve Fiil Ehliyeti
   • Kişiliğin Korunması
   • İkametgah
   • Hısımlık
  • Aile Hukuku
   • Nisan
   • Evlenme
   • Eşler Arasındaki Mal Rejimi
   • Boşanma
   • Soybağı
   • Velayet
 • Evlendirme Yönetmeliği
  • Evlendirme Memurluğunun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
  • Yabancıların Türkiye’de Evlenmesi
  • Vatansız veya Vatandaşlık Durumu Muntazam Olmayanların Evlenmesi
  • Evlenme Ehliyeti ve Şartları
  • Evlenme Engelleri
   • Hısımlık
   • Evli olmak
   • Kadın için kanuni bekleme süresinin dolmamış olması
   • Gaiplik
   • Sağlık Durumu
  • Evlenme Dosyalarında Bulunacak Belgeler
  • Müracaat Sırasında Yapılacak İşlemler ve İnceleme
  • Evlenme İzin Belgesi
  • Evlenmenin Reddi
  • Evlenmede Aleniyet, Usul ve Şekil
  • Şahitlik Şartları
  • Memurun Evlenmeyi Yapmaktan Çekinmesi
  • Aile Cüzdanı
  • Evlenmenin Nüfus İdaresine Bildirilmesi ve Aile Kütüklerine Tescili
  • Nüfus İdaresinin Yetkisi
  • Evlenmelerde Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak İşlem
  • Evlenme Kütüklerinin Tasdiki ve Arşivlenmesi
  • Kullanılacak Defterler
  • Evlenme Memurlarının Hizmet içi Eğitimi
  • İmza ve Mühür Örnekleri
  • Denetim
  • Ceza Hükümleri
 • Evlilik Hukuku
  • Evlenme Ehliyeti
  • Ayırt Etme Gücü
  • Evlenme Yaşı
  • Olağanüstü Evlenme Yaşı
  • Evlenme İzninin Hakim Kararıyla Verilmesi
  • Yasal Temsilcilerinin İzni
  • Evlenme Engelleri
  • Evlenmenin Şekli Şartları
  • Evlenmeden Önceki İşlemler
  • Başvurunun Yapılacağı Makam
  • Başvuruya Eklenecek Belgeler
  • Başvurunun İncelenmesi
  • Evlenme Sırasında ki İşlemler
  • Evlenme Töreninin Tali Şartları
  • Evlenme Töreninde Şekle Uymamanın Sonuçları
  • Tali Şartlara Uymama
  • Evlenmeden Sonra ki İşlemler
  • Evliliğin Sona Ermesi
  • Evlenmenim Resmi Memur Önünde Yapılmaması
  • Taraflardan Birinin İradesini Açıklamamış Olması
  • Evlenmenin Butlanı
  • Muvazaalı Evlenmeler
  • Boşanmanın Hukuki Sonuçları

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş