Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mahalli İdareler Mevzuat Eğitimleri

Belediye Gelirleri ve Alternatif Finansman Modelleri Eğitimi

Belediye Gelirleri ve Alternatif Finansman Modelleri Eğitimi

Eğitim Konuları

 • Belediye Gelirlerine Genel Bakış
  • 5393 Sayılı Belediye Kanunda Belediye Gelirleri Genel Açıklama
  • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunda Belediye Gelirleri Genel Açıklama
  • Belediye Gelirleri Kanunu ilişkin temel açıklamalar
 • Belediye Gelirleri İlgili Tanımlar
  • Vergi, resim, harç, katılma payı, ücret, bedel, ceza, faiz, zam, kira, işgaliye, ecrimisil, tazminat
  • Kamu Haznedarlığına Genel Bakış
 • Belediye Muafiyetleri
  • Vergi, resim, harç, KDV
  • Özel Tüketim Vergisi
 • Belediye Vergi Gelirleri
  • Emlak Vergisi, Vergilerin Tarhı, Tahakkuku, Tahsili, Zaman Aşımı
  • İlan Reklam Vergisi, tarh, tahakkuk, tahsilat
  • Eğlence Vergisinin, tarh, tahakkuk, tahsilat
  • Haberleşme Vergisi, tarh, tahakkuk, tahsilat
  • Yangın Sigorta Vergisi, tarh, tahakkuk, tahsilat
  • Elektrik Havagazı Tüketim Vergisinin, tarh, tahakkuk, tahsilat
  • 2464 sayılı Kanunda düzenlenen Çevre Temizlik Vergisinin Tarhı, Tahakkuku, Tahsili, Zaman Aşımı
 • Belediye Gelirleri Kanunu
  • İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Kay Suları Harcı, Tellallık Harcı, Hayvan Kesimi, Muayene ve Denetleme Harcı
  • Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnşaat Harcı, (Kayıt ve suret harcı, İmar ile ilgili harçlar, İşyeri açma izni harcı, Muayene, ruhsat ve rapor harcı, Sağlık belgesi harcı)
  • Harcamalara Katılma Payları Yol, Su, Altyapı maliyetlerine katılma payları
  • Ücretler Verilen hizmetlere ilişkin alınan ücretler
 • Su Alacakları
  • Sözleşme, hizmet sunumu, alacağın belirlenmesi, kesinleşmesi, tebliği, tahsili ve gecikmesi, zaman aşımı
 • İmtiyaz Hakları
  • İçme Suyu, Katı Atık, Toplu Ulaşım
 • Belediye Gelirlerinin Takip ve Tahsili
  • Vergi, harç, kira, su alacığı, ücret vb. alacaklarının tarh ve tahakkuku, uzlaşma, feragat ve silinmesi, zamanaşımı, sorumluluk, icra takibi
 • Belediyelerin Konut Üretimi
  • Arsa üretimi ve tahsisi, konut üretimi, tahsisi, satımı, kiralanması, TOKİ İle İşbirliği, Belediyelerin GYO Kurması, Kooperatif Kurması vs.
 • Fonlar
  • Otopark, altyapı, gecekondu, kültür tabiat
 • Yardım ve Transferler
  • Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Pay Verilmesi Usulü ve Yöntemi - İller Bankası
  • Çeşitli Merkezi Kuruluşlarca Yapılan Transferler
 • Alacakların Tahsil Yöntemi
  • Kredi kartı, PTT, İnternet, İcra Takibi
 • Menkul, Gayri Menkul Satış ve Kirası
  • Belediyelerin Gayri Menkul, Menkul Tahsisi, Satışı ve kiraya verilmesi, Diğer Kurumların Satışı
 • Taşınır, Taşınmaz Mal ve Hak Tahsisi
  • Kültür Tabiat Varlıkları,
  • Yatırımlar
 • Ceza Gelirleri
  • Kabahatler Kanunu
  • Diğer Kanunlarda Cezalar
  • Hal Kanunu
 • Borçlanma Suretiyle Finansman
 • Alternatif Gelir Yöntemleri
  • Kamu-Özel Yatırım İşbirliği Modeli
  • Yap İşlet Modeli
  • Kat karşılığı İnşaat Yapımı ve Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı
 • Şirket ve İşletme Kurulması
 • Belediye Gelirlerinde Kamu Zararı
  • Kamu Zararının Oluşması
  • Sorumluluklar
  • Üst Yönetici
  • Mali Hizmetler Müdürü/Daire Başkanı
  • Muhasebe Yetkilisi
  • Gelir Tahakkuk Müdürü/Memuru
  • Veznedar
 • AB Fonlarından Yararlanma
  • AB Fonlarından Yaralanma Yöntemleri

Eğitimin Süresi

Eğitimin süresi 6 gün, 36 saattir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 242 338 2016 - Faks  : +90 850 811 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Tüm Sorularınız İçin
0(242) 338 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.