Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Eğitim Hizmetlerimiz

Kategori Mali Yönetim ve Mali Mevzuat Eğitimleri

6183 Sayılı Kanun Tahsil ve Tahakkuk İdare Hukukunda Tebligat Müessesesi Eğitimi

6183 Sayılı Kanun Tahsil ve Tahakkuk İdare Hukukunda Tebligat Müessesesi Eğitimi

Eğitim İçeriği

Kurumların sözleşmeden, haksız iktisaptan ve haksız fiilden doğan alacakları haricindeki alacaklarının tahsilat işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülmektedir. Kurumların gelir tahsilat işlemlerini yürüten ve icra birimlerinde yer alan yönetici ve personellerin 6183 sayılı Kanun amir hükümlerini ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un getirdiği tahsilat usullerine hakim olarak işlemlerini tesis etmeleri ve tahsilat işlemlerini bu kanuna uygun olarak yerine getirmeleri, tahsilat işlemlerinin etkinliğinin artması ve mevzuata uyumunun sağlanması açısından bu eğitimin ilgili personellere verilmesini öneriyoruz.

Eğitimin Amacı

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Eğitimi, katılımcıların kamu alacaklarının tahsil esas ve usulleri ile cebren ve rızaen tahsil yöntemleri hakkındaki bilgi, problem çözme ve yorumlama becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Konuları

 • 6183 sayılı Kanun ile İcra-İflas Kanunu Arasındaki Farklar
 • Tanımlar (Amme Borçlusu, Amme Alacaklısı, Devlet, Tahsil Dairesi vs.)
 • Amme Alacağını Korumaya Yönelik Tedbirler
  • Teminat Uygulaması
  • İhtiyati Haciz Uygulaması
  • İhtiyati Tahakkuk Uygulaması
  • Kamu Alacağının Rüçhan Hakkı
  • Amme Alacağının Kesip Ödenmesi Mecburiyeti
  • İşlem Yasağı
  • Mahsup
  • İptal Davası
  • Hükümsüz Sayılan Tasarruflar
  • Ortaklığın Feshinin İstenmesi
  • Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu
 • Rızaen Ödeme
  • Mahsup Sırası
  • Tecil ve Tehir
 • Cebren Tahsil
  • Ödeme Emrinin Tebliği
  • Mal Bildirimi
  • Hapsen Tazyik
  • Mal Edinme ve Artmaları
  • Teminatın Paraya Çevrilmesi
  • Haciz İşlemleri (Menkul ve Gayrimenkul Haczi)
  • Satış İşlemleri
 • Zaman Aşımı
 • Yasaklar ve Cezalar
  • Gizli Sırları İfşa Yasağı
  • Alım Satım Yasağı
  • Komisyonlara Katılma Yasağı
  • Kamu Alacağının Tahsiline Engel Olma
  • Gerçeğe Aykırı Mal Bildirimi
 • Tebligat Müessesi

Kimler Katılmalıdır

 • Gelir Birimi Yönetici ve Çalışanları
 • İcra Birim Yönetici ve Çalışanları
 • Mali Hizmetler/Strateji Geliştirme Yönetici ve Birim Çalışanları
 • Hukuk Birimi Yönetici ve Çalışanları
 • Bilgi ve Becerilerini Artırmayı Hedefleyen Diğer Çalışanlar

Eğitim Süresi

Eğitimin süresi 1 gün, 6 saattir.

Eğitim Sonrası Takip ve Değerlendirme

Eğitim bitiminde yapılan eğitim memnuniyet değerlendirme anket sonuçları eğitmenlerin gözlem ve önerileri ile birleştirilerek rapor halinde kurumunuz yetkililerine sunulur.

Katılım Belgesi

Eğitim sonunda bütün katılımcılara Vizyonder tarafından onaylı katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Malzemesi

Eğitimde kullanılacak ders notu Vizyonder tarafından hazırlanacak ve dağıtılacaktır.

Vizyonder Hizmetiçi Eğitimleri Hakkında

 • Vizyonder eğitimler esnasında eğitimcilere yardımcı olmak için Eğitim Asistanı (Host/Hostes) bulundurmaktadır. Eğitim asistanı eğitimden en az 20 dakika önce eğitim salonunda hazır olmak olmaktadır. Eğitimle alakalı tüm işlemler, eğitim öncesi, esnası ve sonrası asistan tarafından takip edilip, aksaklıklar giderilerek kuruma bilgi verilmektedir.
 • Vizyonder, eğitimlerin başlangıcında 10 sorudan oluşan ön test, bitiminde ise 10 soruluk son test uygulayıp rapor etmektedir. Eğitim süreci sonunda ayrıca eğitimlerin değerlendirilmesi anketi yapılmaktadır. Eğitim memnuniyet değerlendirme anketinde eğitimciye 100 üzerinden 80 ten düşük not çıkarsa o eğitim başka bir eğitmen ile ücretsiz olarak tekrar verilmektedir.
 • Vizyonder, Eğitim ihtiyaç analizi çerçevesinde eğitimlerde yapılan anketlerin ve yapılan testlerin analizlerini SPSS uzmanları aracılığı ile SPSS programında istatistiki olarak kıyaslamalı bir şekilde analiz edip genel değerlendirme raporuna eklenmektedir.
 • Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları; öğretim üyeleri (Prof. Dr., Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.
 • Eğitimcilerimiz, teorik bilginin yanı sıra güncel örneklere, mevcut mevzuatın son şekli üzerinden uygulama bilgilerini de ağırlık vererek, günlük işleyişte yararlı olacak pratik bilgilerde birlikte anlatmaktadır.
 • Eğitimcilerimizin eğitim işleyiş tarzı akıcı, dili ve üslubu düzgün niteliktedir.
 • Kurum tarafından tedarik edilememesi durumunda eğitimlerimiz esnasında kullanılan her türlü malzeme (lazer pointer/sunum kumandası, kalem, tahta, dizüstü bilgisayar vb.) Vizyonder tarafından tedarik edilmektedir.

Vizyonder Online Eğitimleri Hakkında

 • Bilgiye hızlı ve kolay bir şekilde erişme imkanı sağlıyoruz.
 • Zaman ve mekan sınırlamasını ortadan kaldırıyoruz.
 • Konaklama ve yol masraflarını bitirip, eğitimde fırsat eşitliği yaratıyoruz.
 • Katılımcısı olduğunuz eğitimlere, kurumunuzdan isteğiniz kadar sayıda kişinin katılabilmesine olanak sağlıyoruz.
 • Gelişmiş ve güvenli online eğitim platformu kullanıyoruz.
 • Eğitimlerimizi canlı sunumla gerçekleştiriyoruz.
 • Katılımcıların birbirlerini ve uzmanı, uzmanın da aynı şekilde katılımcıları görebilmesini ve duyabilmesini sağlayarak interaktif eğitim imkanı sunuyoruz.
 • Tamamlanan eğitim sonrasında, katılımcılara veya kurumlara özel planladığımız oturumlarla birebir de soru ve sorunlara çözümler üretiyoruz.
 • Dilerseniz izlenecek yol haritanızı birlikte oluşturuyoruz.
 • Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar için uluslararası geçerliği olan e-sertifika veriyoruz.

Vizyonder eğitmenleri ve uzmanları;  Kamu Hukuku Uzmanları, öğretim görevlisi (Prof. Dr, Doç,) veya mesleki açıdan uzmanlaşmış ulusal ve uluslararası bürokrat, kamu ve özel sektör üst yöneticisi, ulusal ve uluslararası düzeyde alanında uzman, tanınmış popüler kişiler ve profesyonel öğretici ve meslek sahiplerinden oluşmaktadır.” Eğitmenlerimizin, uzmanlık alanında yayınlamış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Eğitmenlerimizin özgeçmişleri ve referanslarımız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Hizmetiçi Eğitim ve Seminer Talepleriniz İçin;

E-Posta : bilgi@vizyonder.org.tr
Telefon : +90 212 232 2016 - Tel-2  : +90 242 338 2016
Gsm : +90 545 335 2016 - Gsm2: +90 545 337 2016
Faks : +90 850 811 2016
WhatsApp Yazışması Başlat
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Tüm Sorularınız İçin
0(212) 232 2016
Eğitimlerimizden özellikle yeni çalışanların yararlanabilmesi için
"Uygulamalı Eğitim" verilmektedir. Bu eğitimde katılımcılar, baştan sona canlandırmalı olarak yaşayarak öğrenmektedirler.
Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.