Kapat

FACEBOOK KAMU PERSONELİ BİLGİ PAYLAŞIM PLATFORMUZA KATILIN. GÜNCEL GELİŞMELERDEN HABERDAR OLUN!

Kamu Personeli Bilgi Paylaşım Platformu

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Duyurular

Üniversitelerde Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Danışmanlığı ve Eğitimi

26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede Kalkınma Bakanlığı tarafından “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır. Özetle;

Bir kuruluşu, gelecekte bulunmak istediği noktaya taşıyacak stratejik yönetim sürecinin aşamalarını tanımlamaktadır.

 • Şu an neredeyiz?
 • Nereye varmak istiyoruz?
 • Oraya nasıl ulaşacağız?
 • Oraya ulaşmak için şirket, takım ve bireyler olarak neler yapmalıyız?
 • Oraya ulaşmak için kaynak ihtiyacımız nedir?

"Stratejik Yönetimin düşünce yapısını belirleyen bu beş soru kapsamında, kuruluşun gerçekleri ve içinde bulunduğu ortam şartları analiz edilmeli, misyon, vizyon ve hedefleri belirlenmeli, bunlara ulaşmak için gerekli strateji ve faaliyetler ortaya konmalıdır. Politika ve stratejiler günlük iş planlarına dönüştürülmeli, gerek iç paydaşlarla gerek dış paydaşlarla paylaşılmalıdır. Kurumsal performansın izlenmesi, stratejilerin uygunluğunun gözden geçirilmesi için izleme sistemleri oluşturulmalıdır. Sonuçta tüm bu stratejilerin uygulanabilmesi için gerekli kaynak ihtiyacı belirlenmelidir.

Stratejik yönetimin bir diğer uygulama alanı ise kurum hedeflerinin akademik idari birimler ve birey hedeflerine dönüştürülmesinde kullanılan önemli bir yönetim aracı olmasıdır.

Ayrıca 5018 sayılı kanunla kamu sektöründe artık bir zorunluluk haline gelen stratejik plan, aynı zamanda kurumları hedeflerine ulaştıracak şekilde tüm süreçlerinin yeniden tasarlanmasının ve iyileştirilmesinin de ilk adımıdır. Çünkü stratejik plan çalışması sonucunda kurumu hedeflerine taşıyacak kritik süreçler belirlenmektedir ki iyileştirme çalışmaları da bu süreçlerden başlamalıdır.

Stratejik plandan yarar sağlayacak diğer önemli bir çalışma da bütçedir. Sağlıklı bir bütçe ancak sağlıklı bir stratejik plana dayanarak oluşturulabilir. Performans programının uygulama raporu olan faaliyet raporlarının güvenilirliği de iç kontrolle sağlanmaktadır.

 Hedef

Seminer, eğiticinin sunuşlarının yanı sıra vaka çalışması ve katılımcıların uygulamaya dönük soru / tartışma ortamlarının sürekliliği ile zenginleştirilmektedir.

 İçerik

Stratejik Yönetim Temel Kavramları,

 • Stratejik Yönetim Süreci,
  • İç ve dış çevre analizi(SWOT analizi),
  • Misyon, vizyon, değerler,
  • Stratejik Amaçlar,
  • Stratejiler,
 • Stratejilerin iş planlarına yayılımı,
 • Stratejilerin süreçler vasıtasıyla yayılımı,
 • İzleme, değerlendirme.
  • Kaynak tahsisi

Katılımcılar

Üniversite stratejik planın oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi süreçlerinin kurum amaç ve hedefleri doğrultusunda iyileştirilmesi, iş planlarının oluşturulması, yayılması ve izlenmesi ve bütçelendirilmesi konularında görev alacak yöneticiler, uzmanlar, çalışanlar.

Online Eğitimlerimiz Başladı

Online Eğitimlerimiz Başlıyor

WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızdayız!
Vizyonder WhatsApp Uygulaması İle Her an Yanınızda
E-İhale Bilgi Testi İle E-İhale Bilginizi Ölçün!
Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Testleri
Eğitim Anketimize Katılın İndirim Kazanın!
Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.