Kapat

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Duyurular

Mevzuat Değişikliği: Elektronik İhale Uygulamaları Yaygınlaşıyor

Kamu ihale mevzuatında değişiklik yapan Yönetmelik ve Tebliğ değişiklikleri 19.06.2018 tarihli ve 30453 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemelerle, başta 1 Temmuz 2016 tarihinden bu yana uygulanan tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanımının arttırılması olmak üzere, e-ihalenin devreye alınması, ihalelerde e-eksiltmenin yapılabilmesi, yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda bir çok yenilik getirilmektedir. Değişikliklerin, e-devlet stratejisinin önemli bir bileşeni olarak işlev görmesi, ihale süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınması sonucunu ortaya çıkarması; daha etkin, hızlı ve verimli bir ihale sisteminin tesisine yardımcı olması öngörülmektedir.

Yapılan değişiklerle;

 1. Elektronik ihale uygulamaları yaygınlaştırılmaktadır:
  • Tekliflerin elektronik ortamda alındığı beyan usulünün kullanılabileceği parasal limit hizmet alımlarında eşik değerin yarısına (~600 bin / 1 milyon TL), mal alımlarında eşik değerin dört katına (~ 5 milyon/8 milyon TL) çıkarılmaktadır.
  • Elektronik ortamda temin veya teyit edilebilen belgelerin teklif kapsamında kağıt ortamında sunulması yerine bu belgelerde yer alan teyit edilebilir bilgilerin beyan edildiği bir standart formun sunulması suretiyle ihaleye teklif verilmesi uygulaması, elektronik ortamda teklif alınmayan ihalelerde de hayata geçirilmektedir. Bu sayede, ihalelere katılım maliyetlerinin azaltılarak gerek teklif hazırlama gerekse teklif değerlendirme süreçlerinin daha kolay ve hızlı bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.
  • 1.11.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; kamu alımlarında rekabetin arttırarak,  kaynakların daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihalelerde kullanılmak üzere, geçerli teklif sahibi isteklilerin ilk fiyat tekliflerinden daha düşük fiyatlar ile yeniden yarışabilmelerine imkan tanıyan elektronik eksiltme uygulaması getirilmektedir.
  • 02.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; parasal limit sınırı olmadan açık ihale usulü ile yapılan mal ve hizmet alımı ihalelerinin yanı sıra aynı usul ile yapılan yapım işi ihaleleri ve 4734 sayılı Kanunun 21/f maddesine göre pazarlık usulü ile yapılan hizmet alımı ve mal alımı ihalelerinin e-ihale yoluyla yapılabilmesi mümkün hale getirilmektedir.
  • Yeterlik sistemi üzerinden yeterlik değerlendirmesi yapılması ve buna bağlı olarak yeterlik sertifikası üzerinden e-ihale yapılması imkanı getirilmektedir.
    
 2. Yurtdışı iş deneyim belgelerinin EKAP’a kaydı kolaylaştırılmaktadır:
  • 1 Ocak 2018 tarihinde başlayan EKAP’a kayıt sürecinde, işlem süresi 15 güne indirilerek, belge kaydında aranan şartlar yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca, uygulama için öngörülen tarih sınırı 1 Temmuz 2018’den 1 Ekim 2018’e uzatılmaktadır.
  • Yurt dışında yapımla ilgili danışmanlık hizmet alımı işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkelerdeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’ne iş bitirme belgesi düzenleyebilme yetkisi verilmektedir.
    
 3. Yapım işlerinde benzer iş belirlemesinde yeni yaklaşımlar getirilmektedir:
  • Yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinde işin ana iş grubunu gösteren “esaslı unsur” un belirlenmesi ve belge tutarlarının Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki iş gruplarına göre dağılımına yer verecek şekilde düzenlenmesi sağlanmaktadır.
  • Benzer iş tanımlaması yapılırken uyulması gereken esaslar ile belge tutarlarının ayrıştırılması konularına yönelik olarak Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde de değişiklikler yapılmaktadır.
    
 4. Kısmi teklife açık olarak gerçekleştirilen ve yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması öngörülen mal alımı ihalelerinde bir kısımda birden fazla mal kalemi alınmasına imkan sağlanmaktadır.
   
 5. Sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin, teminat olarak ihalelerde kullanılabilmesi amacıyla standart formlar mevzuata eklenmektedir
Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Danışmanlık Alanlarımız PDF

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş