Kapat

Vizyonder - Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık

Stratejik Plan Eğitim ve Danışmanlık İçin Tıklayınız

Vizyonder Logo
Vizyonder Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri - Tel:0242 338 2016

Duyurular

2021 Yılı Kurumsal Hizmetiçi Eğitim Talepleri

Vizyonder olarak; 2021 yılı içerisinde eğitim planlamanızı Kamu İnsan Kaynakları ve Eğitim uzmanları eşliğinde sizlere yardımcı olmak isteriz. Bizlerle iletişime geçerek eğitim planlamanızı, eğitim ihtiyaç analizini ve eğitim yönergeniz kurumunuza özel çalışma sonucunda derneğimiz tarafından yapılacaktır. Ayrıca bire bir uygulamalı personel eğitimleri, mevzuat kitapları, katılım sertfikası ve görevde yükselme konularında uzman desteği derneğimiz tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

Derneğimiz bünyesinde yer alan Hizmetiçi Eğitim Biriminin amacı, kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak istemde bulundukları çeşitli kurs, seminer ve benzeri türde hizmetiçi eğitim niteliğindeki hizmetleri yürütmek; kamu personelinin yeterliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek, Derneğin ilgi alanı içinde bulunan konularda eğitim projeleri planlamak ve uygulamaktır.

Bilindiği üzere, Türkiye’de mevzuat sık sık değişmektedir. Bu değişikliklere yoğun çalışma temposuna sahip olan kamu kurumlarının yetişmesi ise mümkün olmamaktadır. Kamu kurumlarında ilgili görevlerdeki personellerin kendilerini güncel tutabilmelerinin en doğru yolu uzmanlık alanları ile ilgili yılda en az üç kez eğitim almalarıdır. Kurumlara özel ya da genel katılımlı seminerler yolu ile bu eğitimler alınabilir.

Kurumsal Hizmetiçi eğitimler; kurum, kuruluş ve çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak planlanan eğitimlerdir. Eğitimlerin esasları, içeriği ve süresi kuruluşun yetkilileri ile görüşülerek gereksinimler ve talepler doğrultusunda belirlenir. Katılımcıların kişisel ve kurumsal gelişimlerine katkıda bulunmak üzere hazırlanan kurumsal eğitimler, kurumun taleplerine özel olarak da tasarlanabilmektedir.

Ayrıca Derneğimizin eğitim etkinlikleri çerçevesinde kamu yönetiminin çeşitli alanlarında kurs ve seminerler, bilimsel toplantılar ve benzeri eğitim programları düzenlenmektedir. Kurs ve seminer türündeki eğitim programları, bütün kurumlara ve isteklilere açık olup genel katılımlıdır. 

Derneğimiz, her tür kurum ve kuruluşa istekleri durumunda “özel amaçlı” programlar da düzenlemekte ve “eğitim danışmanlığı” hizmetleri sunmaktadır. Özel amaçlı programlar; aylık, haftalık, tam ya da yarım gün esaslı olup, program ayrıntıları karşılıklı görüşmeyle saptanmaktadır.

Programlara bir kurum adına katılanlar kurumları kanalıyla, kendi adlarına katılanlar ise, doğrudan bireysel başvuru yoluyla kayıtlarını yaptırabilmektedir. 

Eğitim programlarında Kamu İhale Uzmanı, Maliye Uzmanı ve Müfettişleri, Sayıştay Baş denetçisi, Kontrolör, İç Denetçi, İş Baş Müfettişi, Müfettiş, Denetmen, Sosyal Güvenlik Uzmanı, Devlet Personel Uzmanı, Akademisyen, Kişisel Gelişim Uzmanı ile alanında çalışmalarıyla tanınmış yazar ve uzmanlar görevlendirilmektedir. 

Derneğimizin düzenlediği dönemlik eğitimlerinin yanı sıra kurumlardan gelen veya kurumların yaptırdığı ihtiyaç analizleri sonrasında ortaya çıkan eğitim taleplerine de cevap vermektedir. 

Derneğimiz ayrıca, kurumlara yönelik unvan ve yükselme sınavları öncesi kurs ve eğitim hizmeti vermektedir. Kamu çalışanlarının vazifelerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerine katkıda bulunmak Derneğimizin temel amacıdır. Bu nedenle daha çok sayıda kurum ve kuruluşa ulaşarak hizmet vermek en önemli hedefimizdir.

Eğitmenlerimiz;

 • Kamu İhale Uzmanı,
 • Kamu İhale Kurul Uzmanı
 • Maliye Uzmanı ve Müfettişleri
 • Sayıştay Baş denetçisi,
 • Kontrolör,
 • İç Denetçi,
 • İş Baş Müfettişi
 • Müfettiş,
 • Denetmen,
 • Sosyal Güvenlik Uzmanı
 • Devlet Personel Uzmanı
 • Akademisyen,
 • Kişisel Gelişim Uzmanı
 • Uzman ve Yazarlar

MEVZUAT EĞİTİMLERİ

 • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
 • Uygulamalı Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP)
 • Doğrudan Temin İşlemleri
 • Taşınır ve Taşınmaz Mal Yönetmeliği
 • Resmi Yazışma Kuralları ve Arşiv Mevzuatı
 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
 • 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu
 • 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 • 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu
 • 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve İşveren Hakları
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
 • 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu
 • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Mevzuatı
 • Devlet Harcama Belgeleri Mevzuatı
 • Devlet Muhasebesi ve Uygulaması
 • Elektronik Belge ve Dijital Arşiv Yönetim Sistemi
 • Gelir Yönetim Sistemi ve Uygulamaları
 • Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama
 • Performans Programı, Performans Esaslı Bütçe ve Analitik Bütçe Sınıflandırması
 • Faaliyet Raporu Hazırlama
 • 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 • İmar Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Kamu Zararları ve Tahsili Esasları
 • Kamuda Denetim
 • Zabıta Personel Mevzuatı
 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 • Kalite Yönetimi
 • Kamu Görevlilerinin Soruşturulması ve Yargılanması
 • İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
 • Belediye Meclis Üyeleri Yetki, Görev ve Sorumlulukları
 • Belediye Şirketlerinin Denetim ve Yönetimi

KİŞİSEL VE YÖNETSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ

 • Çatışma Yönetimi
 • Değişim Yönetimi
 • Duygusal ve Sosyal Zekâ
 • Ekip Çalışması ve Ekip Yönetimi
 • İkna Yöntemleri
 • İletişim Teknikleri (Sözlü, Beden Dili ve Yazılı)
 • İnovasyon
 • Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
 • Kişisel İmaj Yönetimi
 • Mobbing
 • Müzakere Teknikleri
 • Protokol Kuralları
 • Pozitif Düşünme ve Yaşama Sanatı
 • Raporlama Teknikleri
 • Stratejik Yönetim
 • Stresle Başa Çıkabilme
 • Sunum Teknikleri
 • Telefonla Etkin İletişim Becerileri
 • Toplantı Yönetimi
 • Yöneticilikte Etkin İletişim (Yönetsel İletişim)

Detaylı bilgi için (0.242) 338 2016 numaralı telefondan bilgi alabileceğiniz gibi bilgi@vizyonder.org.tr adresine mail de atabilirsiniz. Dilerseniz aşağıdaki formu doldurabilir ve uzmanlarımızın sizi aramasını sağlayabilirsiniz. 

Kamu İhalelerinde Danışmanlık Merkezi Yayında!

Kamu İhale Danışmanlık Merkezi

Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder - Stratejik Yönetim ve Stratejik Plan Hazırlama Eğitim ve Danışmanlığı

Vizyonder Psikoloji Akademi Eğitimleri ve Danışmanlık Hizmetleri Başladı!

Vizyonder Psikoloji Akademi

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar

Belediyelerde Gelir Artırıcı Çalışmalar Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Evsel Katı Atık Tarife Raporu Hazırlama Danışmanlığı

Elektronik İhale Eğitimi

Elektronik İhale Eğitim Semineri - e-ihale eğitimi - vizyonder

Eğitim Seminerlerimize Kayıt Olun!

Vizyonder Eğitim Seminerlerine Kayıt Olun!

Vizyonder Doğru Tercih

Doğru Tercihin Adresi Vizyonder

Bu Sayfayı Paylaş
Hoşgeldiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa buraya tıklayarak Whatsapp üzerinden bilgi alabilirsiniz.